סקר הסטודנט

סקר הסטודנט 2019- אתרסקר הסטודנט:
זו השנה העשירית בה התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל עורכת סקר מקיף בקרב הסטודנטים בישראל במגמה להכיר בצורה מעמיקה את ציבור הסטודנטים, הבעיות והאתגרים הניצבים לפניהם וההזדמנויות לשיפור ולטיפול של ההתאחדות.

על הסקר עונים בכל שנה יותר מ-10,000 סטודנטים וסטודנטיות, מכל התארים, כל המוסדות וכל הדיסציפלינות, והוא כולל שביעות רצון מרמת ההוראה, רמת שירותי הרווחה במוסדות ההשכלה הגבוהה, הכנסות והוצאות, נושא המלגות השונות, תחבורה ציבורית השתתפות אזרחית ועוד.

מטרת הסקר היא להעמיק בנושאים הנמצאים בליבת העשייה של אגודות הסטודנטים וההתאחדות בכדי להבין כיצד אנו יכולים לשפר את העשייה שלנו לטובת כלל הסטודנטים.

הסקר נערך באמצעות מאגר מוחות – מכון מחקר וייעוץ בינתחומי בע"מ ובליווי מקצועי צמוד של המכון.