קהילות השפעה ותאים סטודנטיאליים

קהילות ההשפעה בהתאחדות נועדו לתת מקום ומרחב למגוון העצום בקרב הסטודנטים והסטודנטיות כיום, לספק מרחב חברתי ונראות בקמפוס, תוך יצירת קבוצת עמיתים אקטיבית ומשמעותית בזירה האקדמית. קהילות ההשפעה שלנו נוגעות בנושאים שונים, ומקדמות יחד מדיניות אקדמית שוויונית ומכילה יותר.

האחווה הסטודנטיאלית הגאה היא התארגנות סטודנטיאלית להט"בית שיוצרת קהילות ופועלת ביותר מ- 30 קמפוסים ברחבי הארץ.
התכנית פועלת כאחוות גאות בקמפוסים ברחבי הארץ ובנוסף מפעילה ארבעה פורומים מקצועיים-גאים בתחומי הרפואה, הטיפול, החינוך וההייטק-מדעים.

ההתאחדות הסטודנטיאלית למען האקלים היא ארגון הגג של כל פעילי ופעילות האקלים והתאים הסביבתיים במוסדות האקדמיים. מטרתה להניע מהלכים בשינוי מדיניות אקלים בזירה האקדמית, וכן מייצרת יוזמות בהובלתה. ההתאחדות למען האקלים עוסקת באיחוד המאבק במשבר האקלים במדינת ישראל ובמרחב האקדמי בפרט, היא פועלת ומקדמת את מטרותיה על ידי ארבעה צוותי עבודה ויוזמות סטודנטיאליות נוספות באופן שוטף

התכנית "פוליטיקאיות צעירות – מעזות, משפיעות, מנהיגות", מעודדת ומקדמת סטודנטיות להיכנס לזירה הפוליטית הישראלית, ברמה הארצית והמקומית.

בודק...