זכויות הסטודנטים/ות

חוק זכויות הסטודנט תשס"ז חוקק ב2007. החוק מפרט את הזכויות הבסיסיות של הסטודנט ומסדיר את היחסים הבסיסיים בין הסטודנט למוסד לרבות רישום ללימודים, בחינות ועבודות, פעילות אגודות הסטודנטים במוסד ועוד. החוק מהווה את הבסיס לתקנונים המוסדיים שקובעים בפירוט את ההתנהלות במוסד האקדמי. לכל מוסד אקדמי תקנון המפורסם לסטודנטים והוא מכתיב את ההתנהלות המתאימה לאותו המוסד. כדי להכיר את זכויותיכם במלואן מומלץ לקרוא ולהכיר את התקנון המוסדי שלכן.

מדי פעם בפעם מתוקן החוק על-מנת להוסיף תקנות אשר יסדירו זכויות סטודנטים נוספות נחוצות, כגון התיקונים שהועברו ב2008 ו2012 בעניין זכויות משרתי מילואים וסטודנטים בתהליכי הורות. התאחדות הסטודנטים שותפה בדיונים אלו ואף מובילה תיקונים נחוצים נוספים לרווחת הסטודנטים בישראל.
בימים אלו אנו פועלים במרץ כדי להשלים את תיקונן של תקנות דומות לסטודנטים וסטודנטיות הנדסאים שלומדים במוסדות להשכלה טכנולוגית. עד להשלמת התהליך, המוסדות להשכלה טכנולוגית מחויבים להעניק את מלוא הזכויות לפי נוסח טיוטת התקנות שפרסם מה"ט בנושא. 
 
אגודות הסטודנטים המקומיות פועלות לשמירה על זכויות הסטודנט במוסד ומסייעת לחוגים השונים במקרים של הפרת זכויות. לדף הקשר עם אגודות הסטודנטים לחצו כאן. לפניות הציבור של התאחדות הסטודנטים לחצו כאן.

 

סטודנטים/ות עם מוגבלויות
על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשרותי השכלה גבוהה שהם נותנים) התשע"ז 2016 , מחויבים מוסדות השכלה גבוהה בהנגשת מבנים תשתיות סביבה ושירותים.
ההנגשה מיועדת לכלל צרכני השירות של הקמפוס: מתעניינים בלימודים, מועמדים, סטודנטים, סגל ואורחים בכנסים ואירועים.
חלק מהתקנות הן דרישות כלליות הדומות במהותן להנגשת מקומות ציבוריים אחרים (למשל : מדשאות, קפיטריה, חנות, כספומט).
וחלקן דרישות מיוחדות – פרטניות הרלוונטיות למוסדות השכלה גבוהה בגלל אופיים הייחודי ( למשל : מיקום חנייה נגישה בקמפוס , הקמת מרכז תמיכה, הנגשת סיורים לימודיים ועוד).
התקנות יכנסו לתוקפן בקמפוס שהוא רשות ציבורית עד 1.11.2018 
בקמפוס שאינו רשות ציבורית עד 1.11.2017
אי עמידה בתקנות עשויה לגרור הוצאת צו ע"י נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים וכן קנסות.
* לקריאה מלאה של תקנות הנגישות ניתן להיכנס לקובץ המצורף או לאתר הנציבות.

סטודנטים עם מוגבלות פסיכיאטרית

“חוק שיקום נכי נפש בקהילה”: נחקק בשנת 2000 ומטרתו לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אדם בעל מוגבלות נפשית המעוניין בקבלת הזכויות וההטבות המגיעות לו מתוקף החוק יפנה למוסד לביטוח לאומי. על הסטודנט להיות מוכר כבעל 40% נכות על רקע פסיכיאטרי על מנת לקבל זכאות לסל השיקום לנפגעי נפש. השכלה נתמכת: ניתנת במסגרת הסל לשיקום נפגעי נפש. שירותי החונכות האקדמית מיועדים לסטודנטים עם מגבלה נפשית, זכאי סל שיקום של משרד הבריאות, הלומדים לפחות חצי תכנית לימודים. התכנית מופעלת ע”י חברת “נתן” בחסות דיקנט הסטודנטים בכל האוניברסיטאות, בטכניון ובמכללת ספיר. בנוסף, ביתר המוסדות האקדמאים ניתן לקבל את השירות באופן פרטי. מטרת התכנית להעניק לסטודנטים חונכות וליווי במטרה לתמוך במהלך הלימודים ולאפשר את הצלחתם. התכנית כוללת חונכות אישית דיסקרטית המסייעת בהתמודדות עם קשיים שעולים במהלך הלימודים.

סטודנטים/ות בשירות מילואים

מידע כללי
ביולי 2012 פורסמו כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) – התשע"ב- 2012, המפרטים זכויות אשר עוגנו בחוק להן זכאים סטודנטים המשרתים במילואים.

עיקרי ההתאמות:
• על כל מוסד למנות רכז מילואים לשם יישום הוראות המוסד ועל מנת לשמש כתובת לסטודנטים.
• נקבעו נוהלי זכאות להיעדרות משיעורים, קורסים מעשיים ובחינות, ולדחיית המועד להגשת מטלות בשל שירות מילואים.
• נקבע כי מוסד יסייע לסטודנט שנעדר להשלים את חומר הלימוד באמצעות הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר וכיו"ב.
• נקבע כי מוסד יהיה רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות מזכה לצורך מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות.
על מנת למממש את זכויותיכם – כדאי לפנות לרכז המוסדי ולקבל את כל המידע הרלוונטי. המידע נמצא לרוב באתר האינטרנט של דיקן הסטודנטים במוסד. כמו כן, לאגודות רבות יש גם נציגות סטודנטיאלית האמונה על זכויות המילואימניקים וכדאי לבדוק תמיד גם איתם.

חדשות ועדכונים על קידום זכויות משרתי/ות מילואים
ביוני 2017 הוקם צוות מקצועי של המל"ג, בו חברה ההתאחדות, לבחינת ההתאמות למשרתי המילואים והתאמתם לצרכים בשטח. בין השאר בוחן הצוות הרחבת ההתאמות במקרים של צו 8 ו9, וכן התאמות לבני ובנות זוג של משרתי מילואים. נמשיך לעדכן בהתקדמות העשייה.

דחיית שירות מילואים בשל לימודים (ולת"ם)
חשוב לדעת שכל סטודנט רשאי להגיש בקשה לדחיית שירות מילואים פעמיים בשנה, עצמאית או בעזרת דיקן הסטודנטים במוסד.
כדאי לדעת: בקשות תיאום שירות ניתנות מעתה רק באמצעות מייל. טופס בקשת המילואים מחייב אישור פקולטה או צירוף אישור לימודים שנופק עד שבוע לפני תאריך הגשת הטופס.

מתי כדאי להגיש?
אם:
• לא מצאתם פתרון מול המפקד הישיר במילואים
• שירות המילואים מתקיים בתקופת בחינות
• אתם לומדים לפחות 3 קורסים בסמסטר
• נקראתם ליותר מ-21 ימי מילואים

שילחו לפי ההנחיות בפורטל מילואים:
• אישור לימודים
• מערכת שעות
• לוח בחינות

הגשת ולת"מ לניגשים למבחן המתא"ם ניתן להגיש בקשה לתיאום שירות מילואים גם למבחן המתא"ם עבור שירות מילואים שנקבע עד 3 חודשים מיום המבחן. בהצגת: אישור הרשמה למבחן ואישור הרשמה לקורס עזר – במידה ויש.

קישור לאתר ולתם

מקורות מידע נוספים
באתר הביטוח לאומי ניתן למצוא מידע רב אודות הזכאות לתשלום עבור שירות המילואים, חישוב ימי המילואים וכן הטפסים הדרושים.
למעבר ישיר למחשבון המילואים.

סטודנטים יוצאי אתיופיה

סטודנטים בני העדה האתיופית זכאים לסיוע מקיף וייחודי כחלק ממפעל מינוף ההשכלה הגבוהה בקרב יוצאי אתיופיה. הסיוע ניתן עד כה מטעם המנהל לסטודנטים עולים, הפועל במשרד לקליטת עלייה בשיתוף עם הסוכנות היהודית לפי קריטריונים מוגדרים והוא כולל בין היתר מימון שכר לימוד מלא, מתן מלגת קיום מצומצמת, שיעורי עזר, חונכות אקדמית ועוד. למידע מלא על הקריטריונים לזכאות בסיוע ממנהל הסטודנטים העולים כאן.

לאחרונה, בעקבות מאבק משותף של סטודנטים יוצאי אתיופיה, אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית והתאחדות הסטודנטים, בהתנהלות הלקויה של מנהל סטודנטים עולים כלפי הסטודנטים יוצאי אתיופיה ובעיוות שבהענקת מעטפת אקדמית לאוכלוסיה זו בלבד ע"י גורם שאינו אמון על המערכת האקדמית, הועבר המנדט להענקת מעטפת אקדמית לסטודנטים יוצאי אתיופיה למועצה להשכלה גבוהה.

מהלך זה הוביל לראשונה בישראל לגיבוש תכנית רב שנתית ייעודית להנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר יישומה ייחל בשנת הלימודים תשע"ח. במסגרת גיבוש התכנית למצוינות אקדמית של סטודנטים יוצאי אתיופיה על ידי הועדה לתכנון ותקצוב המועצה להשכלה גבוהה.
כיום זכאים סטודנטים יוצאי אתיופיה למלגת לימודים מלאה מטעם המנהל לסטודנטים עולים ולמעטפת אקדמית מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

סטודנטים/ות עולים

אזרחים עולים או קטינים שנולדו בחוץ לארץ להורה אזרח ישראל, שמעוניינים להשתלב באקדמיה בישראל זכאים לסיוע כספי וליווי של מנהל הסטודנטים והמשרד לקליטת עלייה. למידע נוסף – המנהל לסטודנטים עולים במשרד לקליטת עלייה (המידע ניתן בעברית, באנגלית, ברוסית, בצרפתית ובספרדית).

סטודנטים/ות הורים

 

בשנת 2012 בעקבות תיקון חוק זכויות הסטודנט התשס"ז 2007 ועבודת מטה מאומצת של התאחדות הסטודנטים, אישרה המועצה להשכלה גבוהה את כללי זכויות הסטודנט לגבי התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה.

הכללים מקבעים לראשונה את זכויותיהן האקדמיות של סטודנטיות וסטודנטים שנאלצו להתמודד עם השילוב מורכב בין הורות לרכישת השכלה ללא תמיכה מוסדרת מצד המוסדות האקדמיים, וכוללות בין היתר התאמות בבחינות והגשת מטלות, זכאות להיעדרות משיעורים, אפשרות להקפיא את הלימודים, הקמת תשתיות מתאימות לסטודנטיות לאחר לידה והארכת מלגת המחקר לסטודנטיות בחופשת לידה שלא על חשבון תקציבי המחקר. כללים אלו מחייבים את כלל המוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה.

ב-2014 האריכה המועצה להשכלה גבוהה את משך חופשת הלידה מארבעה שבועות הקבועות בחוק לשישה שבועות או 30% מהסמסטר- הגבוה מביניהם. ההחלטה מחייבת כמובן היא כל המוסדות האקדמיים. 

בימים אלו אנו פועלים במרץ לאישורן של תקנות זהות עבור סטודנטים וסטודנטיות הלומדים במוסדות להשכלה טכנולוגית תחת פיקוח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט) שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עד לאישורן ע"י הכנסת, המכללות הטכנולוגיות מחויבות לפעול בהתאם להנחיות מה"ט המצורפות כאן.

המאבק ליצירת שוויון מגדרי באקדמיה ושבירת תקרת הזכוכית עוד ארוך אך הסדרת זכויותיהן וזכויותיהם של סטודנטיות וסטודנטים בשלבי הורות ראשוניים הינה השלב הראשון להצלחה בשילוב הלא פשוט בין רכישת השכלה גבוהה ויצירת משפחה ואנו ממשיכים לפעול לקידום זכויות נשים ומשפחות צעירות .

לצפייה בקובץ ההקלות המלא

 
העסקת סטודנטים/ות בשירות המדינה

בנובמבר 2009 הייתה התאחדות הסטודנטים שותפה לחתימת הסכם קיבוצי בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים החדשה בנוגע לסטודנטים המועסקים במגזר הציבורי.

עיקרי ההסכם:

1. תנאי השכר של סטודנטים לתואר שני
* רמת השכר זהה לשל סטודנט לתואר ראשון שנה ג'
* סטודנט לתואר שני יחשב כל מי שלומד לתואר שני ולא סיים את חובותיו לתואר.

2. שעות עבודה
* סטודנט יועסק עד 96 שעות בחודש.

* סטודנט יוכל להיות מועסק עד 120 שעות בחודש בהסכמתו.

3. הפרשות לפנסיה
* יבוצעו הפרשות לקופת גמל (ע"פ בחירת הסטודנט).
* השכר המובטח יכלול את כל רכיבי המשכורת מלבד: החזרי הוצאות, ביגוד, גילום מס, וזקיפת הטבה למס.
* כל חודש יופרש לקופה 12% מהשכר המובטח על-פי החלוקה הבאה: 6%- חשבון תגמולים, 6%- במקום פיצויים.
* מדי חודש המעסיק ינכה משכרו של הסטודנט 5.5% ויעבירם לקופת הגמל.
 
 

לצפייה בהסכם הקיבוצי המלא לחץ כאן

סטודנטים עם לקויות למידה

בשנת 2008 נחקק “חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים”. לחוק שלוש מטרות: (1) לעגן את זכויותיהם של מועמדים וסטודנטים עם לקויות למידה; (2) להסדיר את העיסוק באבחון לקויות למידה; (3) לקבוע מערך תמיכה לסטודנטים עם לקות למידה.

החוק מקנה לכל סטודנט, תלמיד ומועמד ללימודים את הזכות להתאמות בהליך הקבלה ללימודים כולל מבחני מיון חיצוניים וכן במסגרת לימודיו במוסד העל תיכוני עצמו. הוא חל על מוסדות אקדמיים ומוסדות על-תיכוניים להכשרה או השכלה טכנולוגית, מקצועית, טכנית, תורנית או דתית.

מהי לקות למידה?
לפי החוק לקות למידה היא לקות המשליכה על תהליכים קוגניטיביים, והבאה לידי ביטוי בקשיים משמעותיים שאינם תואמים את הצפוי בגילו של בעל הלקות ברכישת מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, כתיבה, המשגה, תפקוד ניהולי או יכולות חישוביות, חברתיות או רגשיות. ולמעט קשיי למידה הנובעים מאחד או יותר מאלה בלבד: פגיעה חושית, לקויות מוטוריות, מוגבלות שכלית, מוגבלות נפשית או תנאים חיצוניים, כגון: חסך סביבתי, תרבותי או חברתי – כלכלי.

באילו תחומים אפשר לקבל עזרה?
• סיוע בתהליך ההרשמה והרכבת מערכת הלימודים
• עזרה בזיהוי ומיקוד חסמים להצלחה
• פיתוח ושיפור מיומנויות למידה
• תמיכה חברתית ורגשית
• היכרות והתמצאות עם שירותי האוניברסיטה
• תיווך וגישור לגורמים באוניברסיטה – מרצים ומנהלה
• בדיקת הצורך בהתאמות לימודיות
• תיווך וקישור לגורמים מחוץ לאוניברסיטה – צוות סל שיקום וגורמים מטפלים

אבחון מועמדים/סטודנטים כלקויי למידה ומימוש זכויות
החוק אמנם מסדיר את הצורך בהגדרת התאמות אחידות לכל המועמדים, סטודנטים ותלמידים בכלל המוסדות וכן את הצורך במנגנוני הכרה לגבי מהו אבחון מוכר ומיהו מאבחן מוכר, אך התקנות להגדרות אלו טרם תוקנו ע"י הכנסת. לכן, כיום כל מוסד בוחן קבלת אבחון באופן עצמאי, מוסדות אחדים מפנים מועמדים/סטודנטים למכונים פרטיים ועל פי זה מעניקים הקלות וסיוע לסטודנטים עם לקויות למידה.
התאחדות הסטודנטים פועלת באופן שוטף ומתמיד מול הכנסת ומשרדי הממשלה הרלוונטיים להשלמת התקנות בכדי לאפשר לסטודנטים עם לקות למידה לממש את זכויותיהם באופן מלא.

סטודנטים מהחברה החרדית
המועצה להשכלה גבוהה מקנה לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי מעטפת אקדמת ותרבותית ייעודית כחלק מתוכנית הנגשת האקדמיה לחברה החרדית. בתכנית החומש של המל"ג להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחרדים נקבעו עיקרי המדיניות לשנים הקרובות וזכויות מיוחדות לחברה זו. חלק מההחלטות שהתקבלו: קיומן של תכניות המח"ר (מכללה חרדית) ופלטפורמות של מוסדות אקדמיים שונים, הגדרת "מיהו חרדי" לעניין הלימודים בתכניות המיוחדות, הקצאת מלגות ייעודיות למגזר המחולקות באמצעות קרן קמ"ח ועוד. 
בנוסף, קיימות מלגות ייעודיות נוספות מגופים שונים, כגון: ידידות טורנטו, מרמנת ועוד.
לכלל הזכויות לחרדים ולתכנית החומש המלאה מיום 23.5.17 היכנסו כאן.
סטודנטים מהחברה הערבית

המועצה להשכלה גבוהה מקדמת תכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית הדרוזית והצ'רקסית, באמצעות תכנית חומש שמתוקצבת כ- 900 מליון שקל. 

התכנית כוללת כמה פרויקטים שמלווים את הסטודנטים מרגע לפני הלימודים האקדמיים עד להשתלבות השוק התעסוקה. 
הפרויקטים כוללים בין היתר, סדנאות ניהול זמן וכו' חודש לפני תחילת הלימודים, חניכה חברתית ועזרה אקדמית, תגבורים בשפה הערבית במהלך שנות הלימודים, ומרכז הקריירה שעוזר בכתיבת קורות החיים ומציאת מקום עבודה. למידע מלא על תכנית החומש וזכויות ייעודיות לחצו כאן