האוכלוסיה האתיופית

לוגו התאחדות הסטודנטים
בישראל כיום קיימת הכרה בבני ובנות העדה האתיופית כמי שיש חשיבות לאומית בשילובם בהשכלה גבוהה ובתעסוקה איכותית.

לכן, ממשלת ישראל והמל"ג מקדמים תכניות שונות שמטרתן לתמוך בבני ובנות העדה לפני, במהלך ואחרי הלימודים באקדמיה. זאת באמצעות תכניות סיוע, תכניות אקדמיות ומלגות.

למידע ופירוט נוסף תוכלו להוריד את המסמך הבא מטעם המל"ג בשיתוף "אלומה" וכן תכנית "הישגים" שנועד להציג לצעירים את זכויות בני ובנות הקהילה האתיופית באקדמיה.

בודק...