זכויות סטודנטים וסטודנטיות

זכויות הסטודנטים/ות

חוק זכויות הסטודנטים

החוק מהווה את הבסיס לתקנונים המוסדיים שקובעים בפירוט את ההתנהלות במוסד האקדמי. לכל מוסד אקדמי תקנון המפורסם לסטודנטים והוא מכתיב את ההתנהלות המתאימה לאותו המוסד. בחוק ישנו סעיף המתייחס לזכויות סטודנטים במבחנים ועבודות (15),פרק המתייחס לאגודת הסטודנטים (פרק ד’) וגם פרק העוסק ביום הסטודנט (פרק ה’1) מפעם לפעם עולים לדיון בוועדות הכנסת תיקונים נוספים לחוק זכויות הסטודנט, כגון אודות זכותם של סטודנטים לקיים התארגנות ציבורית בקמפוס ועוד. התאחדות הסטודנטים שותפה בדיונים אלו ומביעה בהם את עמדת הסטודנטים. התאחדות הסטודנטים פועלת על מנת להוסיף נושאים נושפים לחוק זכויות הסטודנט ועל מנת לאכוף את החוק לרווחת הסטודנטים בישראל.

מטרתו של חוק זכויות הסטודנט תשס”ז-2007 היא לקבוע עקרונות לזכויות אזרח ותושב ישראל לנגישות להשכלה הגבוהה ולבסס את זכויות הסטודנט. החוק מסמיך את המועצה להשכלה גבוהה לנסח כללים לחוק. בשנת 2008 תוקן החוק ונוספו כללים העוסקים בהתאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, ובשנת 2011 נוספו כללים העוסקים בהתאמות לסטודנטים בתהליכי הורות. לצפייה והורדה של חוק זכויות הסטודנט.

החוק מפרט את הזכויות הבסיסיות של הסטודנט ומסדיר את היחסים הבסיסיים בין הסטודנט למוסד. חשוב לדעת: חוק זכויות הסטודנט תקף לסטודנטים במוסדות כפי שמפורט בסעיף 1 בחוק. ישנם סטודנטים אשר לומדים במוסדות אשר אינם כלולים בחוק.

תחומי העזרה

 • סיוע בתהליך ההרשמה והרכבת מערכת הלימודים
 • עזרה בזיהוי ומיקוד חסמים להצלחה
 • פיתוח ושיפור מיומנויות למידה
 • תמיכה חברתית ורגשית
 • היכרות והתמצאות עם שירותי האוניברסיטה
 • תיווך וגישור לגורמים באוניברסיטה – מרצים ומנהלה
 • בדיקת הצורך בהתאמות לימודיות
 • תיווך וקישור לגורמים מחוץ לאוניברסיטה – צוות סל שיקום וגורמים מטפלים

אבחון מועמדים/סטודנטים כלקויי למידה ומימוש זכויות

בשעה זו קיימת בעייתיות בהענקת הזכויות המגיעות כחוק לסטודנטים עם לקות למידה, וזאת בשל העובדה כי החוק שלעיל נעדר מנגנונים להכרה מיהו “מאבחן מוכר” (זאת על פי “ועדת מרידור” שכונסה בדצמבר 2012 על ידי שר החינוך גדעון סער). הצעת חוק מתוקנת עומדת בפני הגשה לשר החינוך החדש. תיקונים אלו, תפקידם להסדיר את תחום העיסוק באבחון לקויות למידה ובכך לקבוע לאן יכול כל מועמד/סטודנט לפנות על מנת למצות את זכויותיו בנושא. כיום כל מוסד בוחן קבלת אבחון באופן עצמאי, מוסדות אחדים מפנים מועמדים/סטודנטים למכונים פרטיים ועל פי זה מעניקים הקלות וסיוע לסטודנטים עם לקויות למידה.

סטודנטים עם מוגבלות פסיכיאטרית

“חוק שיקום נכי נפש בקהילה”: נחקק בשנת 2000 ומטרתו לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אדם בעל מוגבלות נפשית המעוניין בקבלת הזכויות וההטבות המגיעות לו מתוקף החוק יפנה למוסד לביטוח לאומי. על הסטודנט להיות מוכר כבעל 40% נכות על רקע פסיכיאטרי על מנת לקבל זכאות לסל השיקום לנפגעי נפש. השכלה נתמכת: ניתנת במסגרת הסל לשיקום נפגעי נפש. שירותי החונכות האקדמית מיועדים לסטודנטים עם מגבלה נפשית, זכאי סל שיקום של משרד הבריאות, הלומדים לפחות חצי תכנית לימודים. התכנית מופעלת ע”י חברת “נתן” בחסות דיקנט הסטודנטים בכל האוניברסיטאות, בטכניון ובמכללת ספיר. בנוסף, ביתר המוסדות האקדמאים ניתן לקבל את השירות באופן פרטי. מטרת התכנית להעניק לסטודנטים חונכות וליווי במטרה לתמוך במהלך הלימודים ולאפשר את הצלחתם. התכנית כוללת חונכות אישית דיסקרטית המסייעת בהתמודדות עם קשיים שעולים במהלך הלימודים.

סטודנטים go לקויות למידה

בשנת 2008 נחקק “חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים”. לחוק שלוש מטרות: (1) לעגן את זכויותיהם של מועמדים וסטודנטים עם לקויות למידה; (2) להסדיר את העיסוק באבחון לקויות למידה; (3) לקבוע מערך תמיכה לסטודנטים עם לקות למידה.

לצפייה והורדה חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים. הגדרת לקות למידה על פי החוק: לקות המשליכה על תהליכים קוגניטיביים, והבאה לידי ביטוי בקשיים משמעותיים שאינם תואמים את הצפוי בגילו של בעל הלקות ברכישת מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, כתיבה, המשגה, תפקוד ניהולי או יכולות חישוביות, חברתיות או רגשיות. ולמעט קשיי למידה הנובעים מאחד או יותר מאלה בלבד: פגיעה חושית, לקויות מוטוריות, מוגבלות שכלית, מוגבלות נפשית או תנאים חיצוניים, כגון חסך סביבתי, תרבותי או חברתי – כלכלי.

סטודנטים בשירות מילואים

המחלקה האקדמית פועלת לאור חזון התאחדות הסטודנטים לקידום זכויות אוכלוסיית הסטודנטים בישראל. מתוך כך, פעלה רבות למען קידום זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים. כאן תוכלו למצוא את כל המידע הרלוונטי לסטודנטים וסטודנטיות בשירות מילואים.

עדכונים ממדור הוועדה לתיאום שירות מילואים

הקפידו לציין בפנייה את כתובת המייל שלכם למענה מכיוון שמעתה תינתן תשובה לבקשות תיאום שירות –  רק באמצעות מייל. טופס בקשת המילואים מחייב אישור פקולטה או צירוף אישור לימודים שנופק עד שבוע לפני תאריך הגשת הטופס.

 • אם

  לא מצאתם פתרון מול המפקד הישיר במילואים

  שירות המילואים מתקיים בתקופת בחינות

  אתם לומדים לפחות 3 קורסים בסמסטר

  נקראתם ליותר מ-21 ימי מילואים

 • שילחו

   אישור לימודים

  מערכת שעות

  לוח בחינות

  לפי ההנחיות בפורטל המילואים

שירות ומקורות מידע

הטבות באגודות הסטודנטים

אגודות הסטודנטים במוסדות האקדמיים פועלים רבות לקידום זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים. באתרי האינטרנט של האגודות ניתן למצוא מידע והטבות נוספות למען הסטודנטים המשרתים במילואים.

תקנוני דיקן בנושא מילואים

באתר האינטרנט של דיקן הסטודנטים במוסד ניתן למצוא את התקנון המוסדי העוסק בהתאמות לסטודנטים המשרתים במילואים במוסד.

התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

בשנת 2008 חוקק חוק זכויות הסטודנט ובו פרק העוסק בהתאמות לסטודנטים המשרתים במילואים.  לחצו כאן לכללי התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

אתר הביטוח הלאומי

באתר הביטוח הלאומי ניתן למצוא מידע רב אודות הזכאות לתשלום עבור שירות המילואים, חישוב ימי המילואים וכן הטפסים הדרושים. למעבר ישיר למחשבון המילואים  

פורטל המילואים באתר צה”ל

בפורטל המילואים של אכ”א ניתן למצוא את כל המידע הצהל”י אודות חוק המילואים והיבטים שונים של השירות במילואים. בנוסף פורטל המילואים מספק מידע אודות מוקד המילואים של קמל”ר וההנחיות להגשת ולת”מ.

הטבות באגודות הסטודנטים

אגודות הסטודנטים במוסדות האקדמיים פועלים רבות לקידום זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים. באתרי האינטרנט של האגודות ניתן למצוא מידע והטבות נוספות למען הסטודנטים המשרתים במילואים.

תקנוני דיקן בנושא מילואים

באתר האינטרנט של דיקן הסטודנטים במוסד ניתן למצוא את התקנון המוסדי העוסק בהתאמות לסטודנטים המשרתים במילואים במוסד.

התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

בשנת 2008 חוקק חוק זכויות הסטודנט ובו פרק העוסק בהתאמות לסטודנטים המשרתים במילואים.  לחצו כאן לכללי התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

אתר הביטוח הלאומי

באתר הביטוח הלאומי ניתן למצוא מידע רב אודות הזכאות לתשלום עבור שירות המילואים, חישוב ימי המילואים וכן הטפסים הדרושים. למעבר ישיר למחשבון המילואים  

פורטל המילואים באתר צה”ל

בפורטל המילואים של אכ”א ניתן למצוא את כל המידע הצהל”י אודות חוק המילואים והיבטים שונים של השירות במילואים. בנוסף פורטל המילואים מספק מידע אודות מוקד המילואים של קמל”ר וההנחיות להגשת ולת”מ.

סטודנטים עולים ויוצאי אתיופיה

סטודנטים יוצאי אתיופיה

סטודנטים בני העדה האתיופית זכאים לסיוע מקיף וייחודי כחלק ממפעל מינוף ההשכלה הגבוהה בקרב יוצאי אתיופיה. הסיוע ניתן מטעם המנהל לסטודנטים עולים, הפועל במשרד לקליטת עלייה בשיתוף עם הסוכנות היהודית.

הסיוע המיוחד ליוצאי אתיופיה כולל:

 • ייעוץ והכוון בבחירת מקצוע לימודים
 • מימון שכר לימוד
 • מתן מלגות קיום
 • שיעורי עזר, תמיכה וחונכות אקדמית
 • הלוואות בתנאים מיוחדים

סטודנטים עולים

אזרחים עולים או קטינים שנולדו בחוץ לארץ להורה אזרח ישראל, שמעוניינים להשתלב באקדמיה בישראל זכאים לסיוע כספי וליווי של מנהל הסטודנטים והמשרד לקליטת עלייה.

למידע נוסף. המנהל לסטודנטים עולים במשרד לקליטת עלייה (המידע ניתן בעברית, באנגלית, ברוסית, בצרפתית ובספרדית)

סטודנטים יוצאי אתיופיה

סטודנטים בני העדה האתיופית זכאים לסיוע מקיף וייחודי כחלק ממפעל מינוף ההשכלה הגבוהה בקרב יוצאי אתיופיה. הסיוע ניתן מטעם המנהל לסטודנטים עולים, הפועל במשרד לקליטת עלייה בשיתוף עם הסוכנות היהודית.

הסיוע המיוחד ליוצאי אתיופיה כולל:

 • ייעוץ והכוון בבחירת מקצוע לימודים
 • מימון שכר לימוד
 • מתן מלגות קיום
 • שיעורי עזר, תמיכה וחונכות אקדמית
 • הלוואות בתנאים מיוחדים

סטודנטים עולים

אזרחים עולים או קטינים שנולדו בחוץ לארץ להורה אזרח ישראל, שמעוניינים להשתלב באקדמיה בישראל זכאים לסיוע כספי וליווי של מנהל הסטודנטים והמשרד לקליטת עלייה.

למידע נוסף. המנהל לסטודנטים עולים במשרד לקליטת עלייה (המידע ניתן בעברית, באנגלית, ברוסית, בצרפתית ובספרדית)

שימו לב בחלק מהמקרים זכאים יוצאי אתיופיה להתחשבות בציוני פסיכומטרי נמוכים מהנדרש על מנת לקדם את השתלבותם של סטודנטים מקרב אוכלוסיה זו במוסדות להשכלה גבוהה. מדיניות זו נהוגה על פי החלטת המוסד עצמו.

 הכללים לקבלת הסיוע

עלייה

צעירים ילידי אתיופיה שעלו לישראל לאחר 1/1/1980 או צעירים ילידי הארץ, בני העדה, אשר שני הוריהם עלו מאתיופיה לאחר 1/1/1980

גיל 

הסיוע ניתן עד גיל 28 לתואר ראשון וללימודי תעודה וגם עד גיל 40 לתואר שני וללימודי הסבה ותעודה לאחר תואר ראשון

תנאים אקדמיים

זכאות לתעודת בגרות / תעודת סיום מכינה

עמידה בתנאי הקבלה של המוסד / חוג

מעבר אקדמי רציף ותקין שנה אחר שנה

 מפעל ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה באתר המשרד לקליטת עלייה

עלייה

צעירים ילידי אתיופיה שעלו לישראל לאחר 1/1/1980 או צעירים ילידי הארץ, בני העדה, אשר שני הוריהם עלו מאתיופיה לאחר 1/1/1980

גיל 

הסיוע ניתן עד גיל 28 לתואר ראשון וללימודי תעודה וגם עד גיל 40 לתואר שני וללימודי הסבה ותעודה לאחר תואר ראשון

תנאים אקדמיים

זכאות לתעודת בגרות / תעודת סיום מכינה

עמידה בתנאי הקבלה של המוסד / חוג

מעבר אקדמי רציף ותקין שנה אחר שנה

 מפעל ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה באתר המשרד לקליטת עלייה

זכויות לסטודנטים הורים

הורות סטודנטיאלית

ההקלות התקבלו לאחר שוועדה מיוחדת דנה בנושא במשך מספר חודשים וגיבשה שורת המלצות בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית. בשנה שעברה ההמלצות אושרו באופן סופי על-ידי המל”ג ושר החינוך גדעון סער העומד בראשה. בין היתר הוחלט על: הקלה בבחינות והגשת מטלות, זכאות להיעדרות משיעורים, אפשרות להקפיא את הלימודים והקמת תשתיות מתאימות לסטודנטיות לאחר לידה. בין ההישגים המשמעותיים של התקנון החדש הוא העובדה שמוסד אקדמי יהיה אחראי על מימון הארכת מלגות למי שנמצאת בחופשת לידה שלא על חשבון תקציבי המחקר.

המאבק ליצירת שוויון מגדרי באקדמיה ושבירת תקרת הזכוכית עוד ארוך אך בזכות קבלת ההקלות אנו מציינים הישג גדול ומברכים על כך שסוף סוף הוסדרו זכויותיהן של סטודנטיות בשלבי הורות ראשוניים ומאחלים להן לחוש הקלה ובטחון רב יותר במאמץ הלא פשוט של שילוב בין רכישת השכלה גבוהה ויצירת משפחה.

החל מתחילת שנת הלימודים הנוכחית יידרשו ראשי המוסדות לעמוד בתקנות החדשות. הממונים/ות לנושא בכל מוסד יהיו אחראים/ות להעניק את הזכויות לסטודנטיות ולפקח על יישום התקנות החדשות.

לצפייה בקובץ ההקלות המלא

החל בשנת הלימודים תשע”ג נכנסו לתוקף זכויותיהן של הסטודנטיות בהריון שאושרו בשנה שעברה על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

לאחר עבודת מטה מאומצת של המחלקה למעורבות חברתית בהתאחדות הסטודנטים הארצית, אישרה המועצה להשכלה גבוהה את זכויותיהן של סטודנטיות בהריון, טיפולי פוריות, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה. הכללים מקבעים לראשונה את זכויותיהן האקדמיות של הסטודנטיות שנאלצו להתמודד עם השילוב מורכב בין הורות לרכישת השכלה ללא תמיכה מוסדרת מצד המוסדות האקדמיים.

החל בשנת הלימודים תשע”ג נכנסו לתוקף זכויותיהן של הסטודנטיות בהריון שאושרו בשנה שעברה על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

לאחר עבודת מטה מאומצת של המחלקה למעורבות חברתית בהתאחדות הסטודנטים הארצית, אישרה המועצה להשכלה גבוהה את זכויותיהן של סטודנטיות בהריון, טיפולי פוריות, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה. הכללים מקבעים לראשונה את זכויותיהן האקדמיות של הסטודנטיות שנאלצו להתמודד עם השילוב מורכב בין הורות לרכישת השכלה ללא תמיכה מוסדרת מצד המוסדות האקדמיים.

ההקלות התקבלו לאחר שוועדה מיוחדת דנה בנושא במשך מספר חודשים וגיבשה שורת המלצות בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית. בשנה שעברה ההמלצות אושרו באופן סופי על-ידי המל”ג ושר החינוך גדעון סער העומד בראשה. בין היתר הוחלט על: הקלה בבחינות והגשת מטלות, זכאות להיעדרות משיעורים, אפשרות להקפיא את הלימודים והקמת תשתיות מתאימות לסטודנטיות לאחר לידה. בין ההישגים המשמעותיים של התקנון החדש הוא העובדה שמוסד אקדמי יהיה אחראי על מימון הארכת מלגות למי שנמצאת בחופשת לידה שלא על חשבון תקציבי המחקר.

המאבק ליצירת שוויון מגדרי באקדמיה ושבירת תקרת הזכוכית עוד ארוך אך בזכות קבלת ההקלות אנו מציינים הישג גדול ומברכים על כך שסוף סוף הוסדרו זכויותיהן של סטודנטיות בשלבי הורות ראשוניים ומאחלים להן לחוש הקלה ובטחון רב יותר במאמץ הלא פשוט של שילוב בין רכישת השכלה גבוהה ויצירת משפחה.

החל מתחילת שנת הלימודים הנוכחית יידרשו ראשי המוסדות לעמוד בתקנות החדשות. הממונים/ות לנושא בכל מוסד יהיו אחראים/ות להעניק את הזכויות לסטודנטיות ולפקח על יישום התקנות החדשות.

לצפייה בקובץ ההקלות המלא

בנובמבר 2009 הייתה התאחדות הסטודנטים שותפה לחתימת הסכם קיבוצי בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים החדשה בנוגע לסטודנטים המועסקים במגזר הציבורי.

עיקרי ההסכם:

הפרשות לפנסיה

הפרשות לפנסיה

 • יבוצעו הפרשות לקופת גמל (ע"פ בחירת הסטודנט).
 • השכר המובטח יכלול את כל רכיבי המשכורת מלבד: החזרי הוצאות, ביגוד, גילום מס, וזקיפת הטבה למס.
 • כל חודש יופרש לקופה 12% מהשכר המובטח על-פי החלוקה הבאה: 6%- חשבון תגמולים, 6%- במקום פיצויים.
 • מדי חודש המעסיק ינכה משכרו של הסטודנט 5.5% ויעבירם לקופת הגמל.

שעות עבודה

שעות עבודה

 • סטודנט יועסק עד 96 שעות בחודש.
 • סטודנט יוכל להיות מועסק עד 120 שעות בחודש בהסכמתו.

תנאי השכר של סטודנטים לתואר שני

תנאי השכר של סטודנטים לתואר שני

 • רמת השכר זהה לשל סטודנט לתואר ראשון שנה ג'.
 • סטודנט לתואר שני יחשב כל מי שלומד לתואר שני ולא סיים את חובותיו לתואר.

לצפייה בהסכם הקיבוצי המלא לחץ כאן