סקר הסטודנט/ית  2023

סקר הסטודנט/ית הינו סקר דעת קהל הנערך מדי שנה בקרב סטודנטים/ות בישראל הלומדים/ות במוסדות להשכלה גבוהה.
הסקר בוחן הן את איכות הלמידה במוסדות האקדמיים והן נושאים סטודנטיאליים נוספים ביניהם תעסוקה, התנהלות פיננסית ותפיסות בנושאים אקטואליים. סקר זה הוא הסקר השנתי הארבעה עשר במתכונת זו, הנערך ע"י התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל החל משנת 2009.
סה״כ משיבים
0
סה"כ מוסדות
0
נשים
% 0
גברים
% 0

פיננסים

הארנק הסטודנטיאלי: תחומי ההוצאה החודשית העיקריים

סה״כ 6,015

סיוע כלכלי מההורים:

אחוז הסטודנטים שמקבלים סיוע מול מי שלא + גובה סיוע ממוצע

סטודנטים שקיבלו סיוע מההורים

No Data Found

גובה הסיוע הממוצע
0
משנת 2022
עלייה של כ - % 0
משנת 2021
עלייה של כ - % 0
משנת 2020
עלייה של כ - % 0

חיסכון

אחוז הסטודנטים שמצליחים לחסוך כסף מול מי שלא

כשני שליש מהסטודנטים מציינים כי הם אינם מצליחים לחסוך כסף באופן מסודר מדי חודש

No Data Found

אחוז הסטודנטים שמצליחים לחסוך כסף מול מי שלא

כשני שליש מהסטודנטים מציינים כי הם אינם מצליחים לחסוך כסף באופן מסודר מדי חודש

No Data Found

הלוואות:

אחוז הסטודנטים שלקחו הלוואות

No Data Found

סכום הלוואה ממוצעת

No Data Found

דיור

היכן את/ה מתגורר/ת כיום?

מגזר כללי

No Data Found

מגזר ערבי

No Data Found

יכולת לרכוש דירה

האם להערכתך תהיה לך את היכולת לרכוש דירה במהלך חייך?

כן

%

0

לא

%

0

פריפריה

האם תשקול/תשקלי מגורים בפריפריה
לאחר סיום הלימודים?

No Data Found

מהו הגורם העיקרי
שהיה גורם לך לשקול מגורים בפריפריה?

No Data Found

עבודה ושכר

גברים

סטודנטים/ות עובדים/ות

נשים

שכר ממוצע

ממוצע שעות העבודה בחודש

שכר ממוצע לשעת עבודה

עצמאים

ציפיות שכר לאחר סיום הלימודים

יהודים

מגזר

ערבים

סטודנטים/ות עובדים/ות

שכר ממוצע

ציפיות שכר לאחר סיום הלימודים

סטודנטים/ות עובדים/ות

גברים

שכר ממוצע

ממוצע שעות העבודה בחודש

שכר ממוצע לשעת עבודה

עצמאים

ציפיות שכר לאחר סיום הלימודים

נשים

שכר ממוצע

ממוצע שעות העבודה בחודש

שכר ממוצע לשעת עבודה

עצמאים

ציפיות שכר לאחר סיום הלימודים

לפי מגזר

יהודים

סטודנטים/ות עובדים/ות

שכר ממוצע

ציפיות שכר לאחר סיום הלימודים

ערבים

סטודנטים/ות עובדים/ות

שכר ממוצע

ציפיות שכר לאחר סיום הלימודים

קשר בין העבודה  ללימודים:

כן, קשר מלא
% 0
כן, אך קשר חלקי בלבד
% 0
לא קשור לתחום הלימודים
% 0

כמחצית מהסטודנטים שעובדים במהלך הלימודים עובדים במקום עבודה שאינו קשור לתחום לימודיהם.

לימודים 

ממוצע שביעות רצון:

פרמטרים לאיכות למידה

No Data Found

ממוצע שביעות רצון:

פרמטרים לאיכות למידה

No Data Found

למידת  אנגלית:

באיזו מידה השתפרה רמת האנגלית שלך בעקבות קורס התוכן שלמדת באנגלית?

No Data Found

No Data Found

יתרון בלמידה  מקוונת:

מהו היתרון המרכזי עבורך במעבר של קורסים ללמידה מקוונת?

חיסכון בזמן ובהוצאות הכרוכות בנסיעה לקמפוס
% 0
יתרון במציאת עבודה (גמישות בשעות ובמיקום)
% 0
אפשרות לשלב יותר פנאי/תחביבים במהלך תקופת הלימודים
% 0
חיסכון בעלויות דיור
% 0
אחר
% 0

יתרון בלמידה  פרונטלית:

מהו הערך המוסף המרכזי העיקרי שאת/ה רואה בלימודים פרונטליים?

הקשרים החברתיים הנוצרים במהלך הלימודים
% 0
משפרים את איכות הלמידה שלי
% 0
האפשרות ליצור קשר אישי עם המרצים או המתרגלים
% 0
הזדמנות להיפגש עם קבוצות אוכלוסייה שונות
% 0
אחר
% 0

החיים בישראל 

מעבר לארץ  אחרת:

האם היית שוקל/ת מעבר לארץ אחרת לאחר סיום לימודייך?

2023

2022

כן

לא

טרם החלטתי

2023

כן

לא

טרם החלטתי

2022

כן

לא

טרם החלטתי

מה הסיבה העיקרית לכך שהיית שוקל/ת מעבר לארץ אחרת לאחר סיום לימודייך?

No Data Found

פוליטיקה: באיזו מידה הממשלה דואגת לאינטרסים שלך?

No Data Found

No Data Found

No Data Found

תודה לכל המשתתפים, נתראה ב -   2024

סטודנטים וסטודנטיות..

משרתי/ות מילואים?
מפונים?
נפגעי פעולות איבה?
בני/בנות זוג של משרתי/ות מילואים?

אנחנו פה לסייע!

השאירו פרטים בטופס הבא ואנחנו נסייע במיצוי זכויות, הנגשת מידע, תמיכה וליווי וכל מה שתצטרכו

בודק...