לאומי – הבנק הכי שווה לסטודנטים!

כמה שווה?
פטור מעמלות ודמי כרטיס לכל התואר! *שווה!
בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. הפטור ל-4 שנים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריביות פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עוד? אין בעיה,
יש גם הלוואה שמחזירים בה עד 250 ש"ח לחודש, ללא ריבית למשך שנתיים!
בכפוף לעמידה בתנאים המזכים ולתנאי המבצע. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור כל הלוואה, סכומה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק.

חכו, עוד לא סיימנו!
מה לגבי הלוואות לתשלום כל התואר מראש? עד 75,000 ש"ח לתשלום עד 84 חודשים בריבית מיוחדת ודחיית תשלומי קרן ההלוואה.
אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן הלוואה. אישור ההלוואה, סכומה, שיעור הריבית ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק ותנאיו. 

מרשים!
תאמינו או לא, אבל יש הטבות נוספות!
הכל מפורט במיוחד בשבילכם באתר לאומי.

שיתוף:
בודק...