חברי ועדות

ועדות ההתאחדות נועדו לוודא את התנהלותה התקנית השוטפת של העמותה ולהבטיח שקיפות, הגינות ומנהל תקין בעת קבלת החלטות, קטנות כגדולות: שינויי תקנון, העסקת עובדים או ספקים, ניהול השקעות ועוד.

כל ועדה, על פי תחום האחריות שלה, מתכנסת לדיונים ומגישה את המלצותיה להצבעה באסיפה הכללית בהתאם.

הוועד המנהל

תפקיד חברי הוועד המנהל הוא לפקח ולבקר את התנהלות ההתאחדות כולה – בעלי התפקידים בה, אופן קבלת ההחלטות ויישום המדיניות באופן שוטף. הוועד המנהל מנחה את הנהלת ההתאחדות בהתאם למטרות הארגון וחזונו ולמען הסטודנטיות והסטודנטים.

בעלי תפקידים

סטודנטים וסטודנטיות..

משרתי/ות מילואים?
מפונים?
נפגעי פעולות איבה?
בני/בנות זוג של משרתי/ות מילואים?

אנחנו פה לסייע!

השאירו פרטים בטופס הבא ואנחנו נסייע במיצוי זכויות, הנגשת מידע, תמיכה וליווי וכל מה שתצטרכו

בודק...