מכרז גוף מבקר להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית (מס' מכרז 867)

מכרז גוף מבקר להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית (מס' מכרז 867)
 
 
 
 
 
 

 

פרטים מלאים בקבצים המצורפים:
 
אופן הגשת המועמדות: 
יש להגיש את המסמכים החתומים למשרדי העמותה ברחוב אבא אבן 18, ירושלים עד ליום 08.06.2021 בשעה 12:00.
מועמדות שתוגש ללא מסמכי מכרז חתומים, כולל ההסכם, לא תיבחן. 
♂︎ ♀︎ ⚥︎