מכרזים – מבקר/ת פנים וייעוץ משפטי

מכרז מבקר פנים להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית (מס' מכרז 873)
 
 
 
 
 
 
 

 

פרטים מלאים בקבצים המצורפים:
 
אופן הגשת המועמדות: 
יש להגיש את המסמכים החתומים למשרדי העמותה ברחוב אבא אבן 18, ירושלים עד ליום 26.12.2021 בשעה 12:00 >>
מועמדות שתוגש ללא מסמכי מכרז חתומים, כולל ההסכם, לא תיבחן. 

 
 
 
מכרז ייעוץ משפטי להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית (מס' מכרז 874)
 
 
 
 
 
 
 

 

פרטים מלאים בקבצים המצורפים:
 
אופן הגשת המועמדות: 
יש להגיש את המסמכים החתומים למשרדי העמותה ברחוב אבא אבן 18, ירושלים עד ליום 26.12.2021 בשעה 12:00 >>
מועמדות שתוגש ללא מסמכי מכרז חתומים לא תיבחן. 

♂︎ ♀︎ ⚥︎