מכרז מבקר פנים להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית (מס' מכרז 866)

מכרז מבקר פנים להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית (מס' מכרז 866)
 
 
 
 
 
 
 

 

פרטים מלאים בקבצים המצורפים:
 
אופן הגשת המועמדות: 
יש להגיש את המסמכים החתומים למשרדי העמותה ברחוב אבא אבן 18, ירושלים עד ליום 31.05.2021 בשעה 12:00 -> שימו לב, הגשת המועמדות הוארכה עד ליום ראשון, ה-06.06
מועמדות שתוגש ללא מסמכי מכרז חתומים, כולל ההסכם, לא תיבחן. 

♂︎ ♀︎ ⚥︎