שקיפות ומנהל תקין

התאחדות הסטודנטים בישראל (ע”ר) הינה עמותה רשומה שמספרה 580150100. שקיפות ומנהל תקין הם דרך חיים עבורנו. אנו מאמינים כי הדרך של כל ארגון לשפר את פעילותו עוברת דרך חשיפת כל המידע הרלוונטי לעיני הציבור לשם קבלת ביקורת.
כלל המסמכים בעמוד זה הועלו לאתר האינטרנט של התאחדות הסטודנטים בישראל כחלק ממדיניות השקיפות של ההתאחדות, ואין לעשות במסמכים הללו כל שימוש שהוא למעט צפייה בהם.

תעודת רישום עמותה

נהלי בחירות

הגשת המועמדות הוארכה עד ה24.2.19 בשעה 12:00.
לקבלת נהלי הבחירות ניתן לפנות במייל: office@nuis.co.il

תקנון התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות

 

הליך בחירות לראשות ההתאחדות
פרוטוקולים - אסיפה כללית
פנייה למבקר ההתאחדות

התאחדות הסטודנטים בישראל מאמינה שהדרך להשתפר עוברת דרך מנהל תקין ושקיפות. כחלק מהשקפה זו, אנחנו מעודדים פניות אל מבקר ההתאחדות, שהוסמך על ידי נשיאות התאחדות הסטודנטים בישראל לערוך ביקורת פנים ארגונית ולפרסם דוחות ביקורת.

לפניה אל מבקר התאחדות: Yaniv@Yanivy-Law.com

 

מכרז לרכישת מתנות פתיחת שנה אגודות