המאבק הסטודנטיאלי על הזכויות שלנו

רצינו להיות – המאבק הסטודנטיאלי על הזכויות שלנו

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות חווים הסטודנטים בחודשיים האחרונים אתגרים רבים – אקדמיים, כלכליים, משפחתיים, נפשיים ואישיים. יחד עם כל אגודות הסטו' בארץ, אנחנו פועלים ברמה היום-יומית בכל התחומים ברמת המוסדות ואל מול המועצה להשכלה גבוהה ומשרדי הממשלה.

 

 

התחום האקדמי


המשבר הביא איתו צורות למידה חדשות והיערכות רחבה בסביבות משתנות. אנו מודים על כך שנעשתה עבודה רחבה ומעמיקה בכדי לאפשר לסטו' להמשיך וללמוד ובעיקר לסיים את הסמסטר בזמן. לצד זאת, הלמידה המקוונת מלווה בקשיים רבים ואנחנו פועלים ברמה היום-יומית כדי לשפר את חוויית הלימודים ולשמור על הזכויות שלנו בתוך המשבר.

מה קורה בשטח?

 • איכות הלמידה מורכבת וישנם קשיים טכנולוגיים ופדגוגיים בחלק מהמסלולים.
 • המענה המקוון משתנה ממוסד למוסד ותלוי ביכולת שלו להעמיד מנגנון למידה שכזה.
 • דחיית מועדי ב' של סמסטר א' בחלק מהמוסדות נשארו ללא פתרון.
 • ישנן אוכלוסיות שנפגעות מאופן הלמידה החדש – סטו' ללא מחשב, תשתיות אינטרנט, סטו' הורים לילדים ללא מסגרות, סטו' עם לקויות למידה/שמיעה/ראייה.
 • ההנחיות החדשות של משרד הבריאות והחלטת המוסדות בנוגע לקיום המבחנים מעלות שאלות רבות ולא פתורות.
 • ההנחיות לחזרה פרונטלית בקבוצת קטנות הועברו באופן לא מוצלח, בהודעה כללית ללא פרסום הנחיות מפורטות לציבור הסטודנטים ומענה לסטו' שלמרות הכל לא יוכלו להגיע פיזית לקמפוס.
 • בחלק מהמוסדות טרם פורסמו מועדי מבחנים, כיצד יבוצעו ומתווה התאמות לאור הקורונה.


מה אנחנו דורשים?

 • להמשיך ולשפר באופן מתמיד את אופי הלמידה המקוונת.
 • לשמור על זכויות הסטו' והאוכלוסיות המגוונות בתוך האקדמיה למרות האתגרים.
 • לעבוד בשותפות עם אגודות הסטו' בקמפוס בכל קבלת החלטות עבור ציבור הסטו'.
 • לקבוע הנחיות כלליות בכל נושא חדש הדורש הערכות מיוחדת והתייחסות לגורמים רבים.


מה עשינו עד עכשיו כדי לקדם את הדרישות שלנו?

 • הגענו להבנות עם המל"ג והמוסדות במטרה לייצר התאמות לסטו' הורים ועובדים חיוניים – ההתאמות יבחנו ויקבעו יחד עם אגודת הסטו' המקומית בכל מוסד.
 • אחרי פניה ועדי הסגלים האקדמיים והנהלות המוסדות הושגו הסכמות להקלטות השיעורים עד תום המשבר כמענה לאוכלוסיות מיוחדות, הורים, עובדים חיוניים וכו'.
 • הגשנו למל"ג מסמך המפרט את כל הדרישות שלנו ביחס ללמידה המקוונת בקמפוסים בדגש על אוכלוסיות מיוחדות, מענה לסוגיית המבחנים וההכשרות המעשיות.
 • קיימנו סקר בנושא המבחנים בתקופה הקורונה עליו ענו 17,000 סטודנטים שאת תוצאותיו הצגנו למרכזי איכות ההוראה בקמפוסים ולהנהלות המוסדות.
 • לאחר העלאת הנושאים הסטודנטיאליים לדיון במל"ג הוחלט להקים ועדה מיוחדת שתלווה את משבר הקורונה יחד עם חברי מל"ג.
 • בועדת חינוך שהתכנסה ב-4.5 ולאחר פרסום הנחיות ללא תיאום עם נציגי הסטודנטים העברנו לחברי הועדה את השאלות שלנו בדבר יישום ההנחיות אליהן לא קיבלנו תשובה ממל"ג.
 • הפצנו סקר בנושא "חסמי נגישות בלמידה מקוונת" בקרב סטודנטים עם מוגבלות, בעזרתו נוכל לפעול בצורה טובה יותר עבור אוכלוסיה זו: https://bit.ly/34HQE2X.
 • אחרי מיפוי כלל הכשלים והאתגרים מהנחיות משרד הבריאות ומל"ג (קיום מבחנים ולמידה בקבוצות קטנות) העברנו מסמך מפורט לאגודות הסטו' בדבר להמלצות שלנו לשיפור המתווה בקמפוסים (7.5). במקביל, העברנו את הפניה למל"ג ותתקיים בנושא ישיבה ב12.5 לאחריה נעדכן.
 • בישיבת מל"ג מתאריך 12.5 עלה כי האתגרים והבעיות שהצפנו מקבלים מענה בקמפוסים ולא יהיו הנחיות רוחביות או קווים אדומים עבור כלל המוסדות מצידם. באותו היום עלינו לשידור לייב בעמוד הפייסבוק שלנו בכדי לשקף את התהליכים ולענות על שאלות.
 • ב-17.5.20 יצרנו מיפוי אקדמי המשקף את המצב בשטח בשיתוף האגודות. איגוד המידע בינינו מחזק אותנו בלהוביל הנחיות רחבות או לבחור להערב נקודתית איפה שיש בעיות.
 • בעקבות שיחה משותפת (18.5) עם יושבי ויושבות ראש כל האגודות בארץ הוחלט כי ראוי שיהיו הנחיות רוחביות במס' עניינים שמוסכמים על כולםן וביניהם: התייחסות ומתן חלופות לסטו' שאינם יכולים להגיע פיזית לקמפוס (תחבורה ציבורית, אוכ' בסיכון וכו'), שמיה על חוק זכויות הסטודנט למרות המשבר, אי גביית תשלום נוסף על קורסים חוזרים בהם נכשלו הסטו' בעקבות הקורונה ושיתוף נציגי הסטו' (האגודה המקומית) בתהליכי קבלת החלטות בתוך תקופת הקורונה.
 • ב-21.5.20 נפגשנו לפגישת היכרות עם השר אלקין. הצגנו בפניו את כל האתגרים האקדמיים והכלכליים שעומדים בפנים הסטו' בכלל ובייחוד בתקופה זו ואנחנו מקווים מאוד שכפי שאמר השר הוא הולך להשקיע במהלך הקדנציה הנוכחית בשיפור וקידום ההשכלה הגבוהה.
 • ב-26.5.2020 התקיימה מליאת מל"ג בה הצגנו את הנקודות עליהן מל"ג צריכה לדון ולפתור באופן רוחבי. לצערנו באותה הפגישה נאמר כי כלל הנושאים נפתרו בקמפוסים בין המוסדות לאגודות, מה שאנחנו יודעים שאיננו נכון.
 • ב-1.6.20 כינס השר אלקין שולחן עגול יחד איתנו ונציגי המל"ג והמוסדות. בפגישה העלנו את כל האתגרים האקדמיים ומתווים המוצעים לתקופת המבחנים והחזרה לקמפוס. אנחנו ממשיכים בשיח מול ועד ראשי האוניברסיטאות והמכללות בכדי לקדם יחד עם האגודות המקומיות מתווים שמוסכמים ע"י הסטודנטים.
התחום הכלכלי


אנחנו הראשונים שפוטרנו עם סגירת מקומות הבילוי והפנאי ונהיה האחרונים לחזור לשוק התעסוקה. בינתיים אנחנו ממשיכים לשלם את כל ההוצאות כרגיל, ללא הכנסות צפויות או רשת ביטחון.

מה קורה בשטח?

 • 84% מהסטודנטים עובדים במהלך התואר כדי למממן את הלימודים והמחיה
 • כ-46% מהם הוצאו לחל"ת
 • מבין היוצאים לחל"ת כ-45% לא זכאים לדמי אבטלה
 • ישנו חשש כי סטו' רבים לא יחזרו לשוק התעסוקה בקרוב וישארו ללא רשת ביטחון
 • ימי האבטלה של הצעירים מסתיימים ולא ברור האם משרד האוצר יאריך את תוקפם
 • מענקי התמרוץ למעסיקים מתמרצים להחזיר עובדים שמרוויחים 3,300 ש"ח ומעלה – מתווה שפגוע בציבור הסטודנטיאלי שלרוב עובדים במשרות חלקיות ומשמרות: https://bit.ly/2Mv9iTu

מה אנחנו דורשים?

 • הכרה במשבר הייחודי אליו נקלעו הסטו' בישראל ומתן סיוע מצד משרדי הממשלה ומערכות ההשכלה הגבוהה לכלל הסטו' ובאופן שוויוני.
 • הקמת קרן מענקים וסיוע לסטודנטים שנפגעו ממשבר הקורונה – סטו' שהכנסותיהם נפגעו, שאינם זכאים או זכאים באופן חלקי לדמי אבטלה וסטודנטים הורים.
 • הקמת קרן הלוואות ללא ריבית ובתנאים נוחים – כמהלך משלים לקרן המענקים.
 • הגדלת קרן הסיוע לסטו' ממצב סוציואקונומי נמוך לשנת תש"פ – הקרן אינה קשורה למצב הקורונה אך ידוע לנו כי סטודנטים רבים שהגישו בקשות למלגה קיבלו תשובה שלילית ואנחנו צופים כי בעקבות המשבר מצבם הורע והם נדרשים לסיוע נוסף.
 • פתרון לסטו' שרכשו מנויים סטודנטיאליים ברב קו – בחירה בין הארכה או החזר עבור התקופה בה לא היה שימוש במנוי.
 • פתרון לסטו' המעוניינים לצאת מחוזה המעונות – יציאה ללא קנס.
 • בניית תכנית יציאה אסטרטגית עבור הסטו' והצעירים בישראל ושילובם בשוק התעסוקה במהירות

מה עשינו עד עכשיו כדי לקדם את הדרישות שלנו?

 • הגענו להבנה עם המל"ג כי כל דחייה או השלמה בתקופת הקיץ לא תגרור תשלום נוסף מצד הסטודנטים.
 • סיכמנו שכל מוסד יעמיד מנגנון סיוע לסטו' בתשלומי שכר הלימוד בעזרת פריסה/דחיית תשלומים.
 • הקדמנו את החזרת תשובות קרן הסיוע לסטודנטים במצב סוציו-אקונומי נמוך (מלגת משרד החינוך) והן התקבלו לפני חופשת הפסח.
 • פנינו יחד עם כל אגודות הסטו' בארץ לכל חברי וחברות הכנסת במטרה לקדם חבילת סיוע כלכלית מהמדינה.
 • פנינו יחד עם אגודות הסטו' לכלל המוסדות האקדמיים בבקשה לתמיכה במאבק שלנו לסיוע מהמדינה – לצערנו עד לרגע זה קיבלנו תמיכה ממוסדות בודדים בלבד.
 • הקמנו יחד עם כל האגודות בארץ את קבוצת הפייסבוק "רצינו להיות" במטרה לאגד את כל הסטודנטים הפעילים למאבק שלנו ולייצר פלטפורמה פעילה לקידום המטרות.
 • גיבשנו קואליציה של 27 חברי וחברות כנסת מכלל המפלגות שמסייעים לנו לקדם את האינטרסים הסטודנטיאליים בכנסת – עם חלקם נפגשנו אישית יחד עם כל יו"רי האגודות בארץ (קטי שטרית, מיכאל ביטון, עידן רול, עודד פורר, בצלאל סמוטריץ')
 • 3 נאומים בני דקה ו-4 הצעות דחופות להעלאת נושא הסטודנטים לסדר היום במליאת הכנסת.
 • הפצנו סקר רחב עבור סטו' שנפגעו כלכלית ממשבר הקורונה בעזרתו זיקקנו את האוכלוסיות שזקוקות לסיוע.
 • קיימנו שיחות רבות עם נציגי משרד האוצר במטרה לקדם קרן מענקים וסיוע לסטו' שנפגעו מהמשבר בדגש על אוכלוסיות שלא זכאיות לדמי אבטלה או דמי אבטלה מופחתים וסטו' הורים.
 • פנינו למשרד האוצר בבקשה להקים קרן הלוואות ממשלתית ללא ריבית ובתנאים נוחים לסטו'.
 • דרשנו ממשרד האוצר והמל"ג להתערב בנושא המעונות ולמצוא פתרונות רוחביים לכל הסטו' במעונות בישראל.
 • פנינו למשרד לשוויון חברתי וללשכת ראש הממשלה במטרה לגבש ביחד תכנית יציאה אסטרטגית לתעסוקת צעירים.
 • פנינו למשרד התחבורה ופגשנו את שר התחבורה חה"כ בצלאל סמוטריץ' במטרה לקדם פיתרון יעיל לסוגיית הרב קו. העברנו למשרד את עמדת ההתאחדות לגבי הפיתרון המתבקש בגזרת הרב-קו.
 • העלנו את הנושא הסטודנטיאלי בועדות הכספים אותן הוביל חה"כ עודד פורר – איתו נפגשנו יחד עם כל יושבי ראש אגודות הסטו' בארץ. הנושאים המרכזיים שעלו בועדה הם: חבילת הסיוע הכלכלית הנדרשת עבור הסטודנטים ופתרונות לכלל דיירי המעונות וזאת לאחר ששלחנו לכל חברי הכנסת מיפוי מדויק עם שיקוף המצב בשטח.
 • הקמנו עמוד נתונים ומעקב אחרי תמונת המצב הסטודנטיאלית בשטח: https://bit.ly/2yBgOJc
 • קיימנו הפגנה מול משרדי המל"ג (7.5) אליה הגיעו 300 סטודנטים/ות מכל הארץ בדרישה לסייע כלכלית לסטו' שנפגעו מהמשבר ולמצוא פתרונות לדיירי המעונות. זאת לאור המצב בשטח שמדגיש את הפתרונות החלקיים שניתנו ובחלק מהמוסדות בלבד.
 • פנינו למנכ"ל ביטוח לאומי בבקשה להאריך את הזכאות לכמות ימי האבטלה עבור צעירים בגילאי 20-25. ע"פ הזכאות צעירים בגילאים אלה מקבלים 50 ימי אבטלה בלבד וזאת למרות שמקומות התעסוקה העיקריים עבור אוכלוסייה זאת טרם חזרו לפעילות.
 • ב-12.5 התקבל מתווה משרד התחבורה להחזרים במנויי הרב-קו: הארכה בחודשיים או החזר לערך צבור בגובה 50%. ההחזרים עבור הסטודנטים מתעכבים לאור פניות רבות למערכת – לאחר שיסתיימו ההחזרים למנוי החופשי-חודשי לחודש מרץ המערכת תיפתח לסטו' וזה צפוי לקרות בשבוע של ה-14.6 כפי שנמסר לנו ע"י משרד התחבורה.
 • ב-24.5 יצאנו למחות בשנית מול הכנסת ומשרד האוצר, בזמן כינוס ישיבת הממשלה הראשונה. עד לרגע טרם יתקבל כל סיוע מצד המדינה לטובת סטודנטים/ות בציר הכלכלי או האקדמי.
 • ב-27.5 קיימנו את יום הסטודנט הלאומי בכנסת (יום רשמי שמתקיים כל שנה) שהשנה היה בסימן אירוני אל מול האתגרים הענקיים של הדור שלנו וההתעלמות המתמשכת של הממשלה והמל"ג. דיון מיוחד נערך בועדת חינוך יחד עם השר להשכלה גבוהה. לצערנו שוב הציגו נציגי המוסדות והמל"ג/ות"ת כי הסטודנטים מטופלים בכל הרמות למרות שהפער בין אמירה זאת למציאות מקרית לחלוטין.
 • הקמנו את שדולת הסטודנטים בכנסת בשיתוף 3 יו"רים שותפים מהקואליציה והאופוזיציה: ח"כ קטי שטרית (ליכוד), ח"כ רם שפע (כחול-לבן), ח"כ יש עתיד (קרין אלהרר).
 • דיון מיוחד בנושאים סטודנטליים במליאת הכנסת (27.5) – חברי וחברות כנסת רבים שבין היתר מלווים אותנו בתקופה זו ונאבקים יחד איתנו עלו ודיברו על האתגרים שלנו אל מול המליאה.
 • פנינו לכלל השרים וביקשנו מהם לבחון מחדש את המתווה החדש של משרד האוצר לפיו יתמרץ מעסיקים להחזיר עובדים שמרוויחים מעל ל-3300 ש"ח ויפגע בציבור הסטודנטאלי. הפניה שלנו: https://bit.ly/2zqP4r7.

       צפייה בועדות הכנסת בנושאים סטודנטיאליים:

  1. צפייה בועדת כספים – דיון בנושא הסטודנטיאלי (3.5): https://bit.ly/2xODNzS
  2. דיון המשך בועדת כספים (10.5): https://bit.ly/2SNWuek

       אזכורים והופעות בתקשורת:

  1. כלכליסט (30.4): https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3813831,00.html
  2. דה מרקר (4.5): https://www.themarker.com/coronavirus/1.8816983
  3. וויינט (7.5): https://bit.ly/2xODUeM
  4. ערוץ 7 (7.5): https://bit.ly/3bmii7j
  5. טוויט כאן 11 (7.5): https://bit.ly/2WH8Juq
  6. וויינט ירושלים (7.5): https://bit.ly/3cmcjAP
  7. המקום הכי חם בגיהנום (8.5): https://bit.ly/35LAxBW
  8. מעריב (8.5): https://ibb.co/C2sQFMj
  9. דה מרקר, תכנית המשרד לשוויון חברתי (10.5): https://bit.ly/3dwSPJJ
  10. תכנית סוכן תרבות כאן 11 (10.5): https://bit.ly/2WL6l5F
  11. מאקו (21.5): https://bit.ly/36Y9fZG
  12. כלכליסט (27.5): https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3827712,00.html
  13. ויינט (27.5): https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5737885,00.html
  14. ערוץ הכנסת (27.5): https://www.ifatmediasite.com/VT/ItemNew.aspx?ID=9928178.
התחום החברתי

הסטודנטים בישראל הם ציבור צעיר, מעורב ויוזם שמשמש בימים אלה כעמוד שדרה חברתי משמעותי.

מרגע תחילת המשבר הקמנו מערך סיוע לאומי עבור אוכלוסיית הקשישים וצוותי הרפואה אליו התנדבו כ-5000 סטודנטים מכל הארץ. את המערך הקמנו יחד עם משרד הרווחה והמשרד לשוויון חברתי ועוד עשרות עמותות מהמגזר השלישי.

את מלגאי ומלגאיות ההתאחדות הסבנו לפעילות זו ובמקביל פנינו לכל נותני המלגות הגדולים בישראל כדי לוודא שהסטודנטים בכל הארץ ממשיכים לקבל את המלגות המובטחות להם תוך כדי שינוי אופי ההתנדבות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

הקמנו אתר לגיוס וניהול התנדבות של סטודנטיות וסטודנטיות מרחבי הארץ, שנכנס בימים אלה לפעילות ושימוש של מגוון ארגונים. קישור: students-aid.org/nuis/

ביום הסטודנט הלאומי בכנסת – 27.5 – הענקנו אות הוקרה עבור 2 סטודנטים/ות שעשו פעילות התנדבותית משמעותית ונבחרו ע"י הארגון בו הם התנדבו – אביב ארגמן וספיר שליו.

זירה מקומית

במקביל ליעדים והפעילות אל מול משרדי הממשלה, ההתאחדות מלווה ומאגדת 47 אגודות סטו' מכל הארץ ומסייעת בפתרונות מקומיים במוסדות השונים ויוצרת מאגרי ידע ומידע משותף בכדי לסייע לכל אגודה ואגודה לפעול בצורה הכי טובה בגבולות המוסד שלה.

מה קורה בשטח?

 • ישנן קבוצות רבות עם צרכים שונים או אתגרים נקודתיים שאנחנו מתבקשים ללוות ולפתור.
 • האגודות בשטח פועלת במציאות שחדשה לכולנו ובחוסר ודאות אל מול הנחיות מתחלפות ואתגרים רבים.

מה עשינו עד עכשיו כדי לסייע ברמה המקומית?

 • איגוד כלל האתגרים האקדמיים, הכלכליים והרווחתיים בקמפוסים ומיפוי רחב שמאפשר לאגודות בשטח להשתמש בהשוואות על מנת להגיע להסכמים טובים יותר עבור הסטו' שלהם בקמפוס.
 • איגוד כלל האגודות במצוקת המעונות, השוואת תנאים והנעת מאבק משותף.
 • שיחות שוטפות, עדכונים ואיסוף פניות מהשטח עם נציגי הסטו' בקמפוסים.
 • ליווי 4,200 סטו' שעובדים בשירות המדינה יחד עם ועד הסטו' בשירות המדינה בכדי להיאבק על הזכויות שמגיעות להם בתקופת החל"ת.
 • סיוע וליווי הסטו' במסלול 4 שנתי לרפואה בדבר המבחנים של המרכז הארצי.
 • מסמך שאלות ותשובות מתעדכן לשימוש האגודות: https://bit.ly/3aE1itT.
 • מיפוי אקדמי מתעדכן משותף.

 

סטודנטים/ות הנדסאים/ות

מה קורה בשטח?

 • איכות הלמידה מורכבת וישנם קשיים טכנולוגיים ופדגוגיים בחלק מהמסלולים.
 • המענה המקוון משתנה ממוסד למוסד ותלוי ביכולת שלו להעמיד מנגנון למידה שכזה.
 • מועד מבחני מה"ט באביב נדחה ויש חשש מקושי לקראת מבחני ההסמכה בקיץ וריבוי נכשלים.
 • יש חשש מגרירת לימודים ופריסת פרוייקט הגמר (כרגע מתבצעים גם באופן פרונטלי וגם באופן מקוון).
 • ישנן אוכלוסיות שנפגעות מאופן הלמידה החדש – סטו' ללא מחשב, תשתיות אינטרנט, סטו' הורים לילדים ללא מסגרות, סטו' עם לקויות למידה/שמיעה/ראייה.
 • הסטודנטים ההנדסאים כמו שאר הסטודנטים נפגעו כלכלית מהמשבר ויש חשש כי מצבם הכלכלי ישפיע על המשך לימודיהם.


מה אנחנו דורשים?

 • להמשיך ולשפר באופן מתמיד את אופי הלמידה המקוונת.
 • לשמור על זכויות הסטו' והאוכלוסיות המגוונות בתוך המוסדות למרות האתגרים.
 • לעבוד בשותפות עם אגודות הסטו' בקמפוס בכל קבלת החלטות עבור ציבור הסטו'.
 • קביעת התאמות למבחני ההסמכה של מה"ט לצד שמירה על רמת הלמידה בכדי לא לפגוע בעתיד התעסוקתי של הסטודנטים.
 • למנוע ככל הניתן נשירת סטודנטים.


מה עשינו עד עכשיו?

 • חיבור הסטו' ההנדסאים לכל פעילות ההתאחדות: קרן סיוע לסטודנטים, סקר מבחנים, החזר על תשלומי רב קו וכו'.
 • מפגש של פורום הסטו' ההנדסאים והצפת פניות ואתגרים מול מה"ט והמוסדות הטכנולוגיים בתקופת הקורונה.
 • מפגש של נציגי אגודות וסטודנטים הנדסאים עם מנהלת מה"ט לקראת מבחני ההסמכה הקרובים, פרוייקטי הגמר והמשך הלמידה המקוונת.
 • פרסום עדכונים שוטפים לנציגי האגודות: אי גבייה על לימודים בקיץ, התאמות מיוחדות במבחני מה"ט ועוד. בקבוצות ועמוד הפייסבוק שלנו.
 • מיפינו את המגמות בהם נדרשים הסטודנטים לרכוש תכנות ע"מ להמשיך וללמוד באופן מקוון – יחד עם מה"ט פעלנו כדי לא לחייב סטו' לרכישות נוספות וניתנו פתרונות במוסדות.
יצירת קשר

צוות ההתאחדות לפניות בנושא הקורונה

שלומי יחיאב – יו"ר ההתאחדות – [email protected]
יולי הלל – סיו"ר ההתאחדות – [email protected]
ספיר בלוזר – מנכ"ל ההתאחדות – [email protected]
מעיין חג'ג' – מדיניות אקדמית וטכנולוגית – [email protected].i
אתי זלצמן – נציגת הסטודנטים/ות במל"ג – [email protected]
הלא חורי – מדיניות סטודנטים ערבים ונגישות באקדמיה – [email protected]
איימי לוי – מדיניות תשתיות ורווחה (מעונות, תחבורה) – [email protected]
מיכל מגד – מדיניות חברתית – [email protected]
ניצן גרובשטיין – דוברת – [email protected]

 

פלטפורמות דיגיטליות

אתר ההתאחדות
פייסבוק
אינסטגרם