רב קו סטודנטיאלי- כל מה שצריך לדעת!

ההתאחדות בשיתוף משרד התחבורה הנגישו בשנים האחרונות הנחה קבועה בתחבורה הציבורית לסטודנטים אשר לומדים במוסדות המוגדרים בחוק זכויות הסטודנט ומופיעים ברשימת המוסדות הזכאים לתחבורה ציבורית. במידה והמוסד שלך נכלל ברשימה אתה זכאי להנחה קבועה של 33% בתחבורה הציבורית בישראל. בנוסף להנחה הקבועה ישנן 2 אופציות של נסיעה חופשית לזמן ארוך בהנחה של עד 50% מעלות חופשי חודשי.

חדש! החל מהשנה גם סטודנטים שלא טענו פרופיל סטודנט בעבר יכולים להגיש בקשה לעדכון פרופיל בפעם הראשונה דרך האתר או האפליקציה, ללא צורך בהגעה לעמדות הרב קו שפרוסות ברחבי המדינה. לפרטים נוספים היכנסו לאתר של רב קו אונליין. 

כיצד ממשים את ההטבה?

1. סטודנט שאין ברשותו כרטיס רב קו – בכדי לממש את ההנחה יש להגיע לעמדת רב קו של אחד ממפעילי התחבורה הציבורית (לדוגמה: עמדה של הרכבת, אגד, דן וכו') עם כרטיס סטודנט, אישור לימודים ותעודה מזהה.
* לרשימת עמדות הרב קו ושעות הפעילות. 
בתחילת שנת הלימודים משרד התחבורה יפעיל עמדות רב קו בקמפוסים רבים ברחבי הארץ.

2. כל סטודנט שברשותו כרטיס רב קו יכול לשנות או לחדש את פרופיל הסטודנט ברב קו שלו. ניתן לחדש/לעדכן את הרב קו בשלושה אופנים כאשר יש צורך בכרטיס הרב קו, כרטיס סטודנט, אישור לימודים ותעודה מזהה:

א. דרך האפליקציה (למכשירי אנדרואיד עם אופציית NFC) – מתקינים על הטלפון הנייד את אחת מאפליקציות הייעודיות (רב קו אונליין או HOPON). ניתן לחדש את הפרופיל דרך האפליקציות בדרך קלה ונוחה ביותר.
ב. דרך המחשב – ניתן לרכוש מכשיר ייעודי לטעינת רב קו באחד ממרכזי השירות. לאחר רכישת המכשיר ניתן להפעילו דרך האתרים רב קו אונליין ו-HOPON.
ג. דרך אחד ממרכזי השירות של רב קו הפרוסים בכל הארץ– על הסטודנט להגיע לעמדת רב קו של אחד ממפעילי התחבורה הציבורית (לדוגמה: עמדה של הרכבת, אגד, דן וכו') עם כרטיס הרב קו, כרטיס סטודנט, אישור לימודים ותעודה מזהה.
* לרשימת עמדות הרב קו ושעות הפעילות. 

אפשרויות להנחת סטודנט בתחבורה ציבורית

פרופיל סטודנט רגיל:
– בהטענת כרטיס הרב-קו בפרופיל סטודנט רגיל (ללא מנוי חופשי סמסטריאלי/שנתי) מקבלים הנחה של 33% בכל נסיעה בתחבורה הציבורית.
– על מנת לקבל את ההנחה יש להטעין את כרטיס הרב-קו ב-30 ש"ח לפחות.

מנוי סטודנטיאלי חופשי סמסטריאלי:
– בהטענת כרטיס הרב-קו בפרופיל “סטודנטיאלי חופשי סמסטריאלי" נדרשים לשלם כ-45% מהעלות של כרטיסי “חופשי חודשי” למשך סמסטר לימודים שלם.
– ניתן לנסוע באופן חופשי באזור שהוגדר בפרופיל (למשל אזור גוש דן או אזור ירושלים) ובנוסף מקבלים הנחה של עד 50% בתשלום על נסיעות מחוץ לאותו אזור (לרבות נסיעה ברכבת) רק במהלך הסמסטר ותקופת המבחנים.
– יש לעדכן את המנוי בתום סמסטר א'. בין סמסטר א’ ל-ב’ תיתכן עלייה במחירי הנסיעות ובמחיר המנוי.
– המנוי תקף מתאריך ה-15.10.17 עד 28.2.18. מועד המכירה עד ה- 31.12.17.


מנוי סטודנטיאלי חופשי שנתי:
– בהטענת כרטיס הרב-קו בפרופיל “סטודנטיאלי חופשי שנתי” נדרשים לשלם מחצית מהעלות של כרטיסי “חופשי חודשי” למשך שנה שלמה.
– ניתן לנסוע באופן חופשי באזור שהוגדר בפרופיל ובנוסף מקבלים הנחה של עד 50% בתשלום על נסיעות מחוץ לאותו אזור (לרבות נסיעה ברכבת).
– המנוי תקף מתאריך ה-15.10.17 עד 14.10.18. מועד המכירה עד ה-31.1.18. 

הנחות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה:
– סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה זכאים להנחה שנתית בתחבורה הציבורית למשך 4 שנים עוקבות בלבד, בתנאי שהם רשומים לשני קורסים תקינים לפחות בשנה שלגביה ניתן האישור.
– ניתן לבקש אישור הנחה גם אם הסטודנט רשום רק לקורס אחד, אך מתכוון להירשם לפחות לעוד קורס באותה שנה.
– הזכאות לקבלת האישור בשנה העוקבת תהיה מותנית גם בעמידה בתנאֵי ההרשמה לשני קורסים בשנה הקודמת.
– מידע נוסף ניתן למצוא באתר האוניברסיטה הפתוחה.

רב קו סמסטר ב'- תעריפי נסיעות

הטבת רב קו לסמסטר ב' תקפה בין התאריכים 22.2.18- 30.7.18

>> לטבלת תעריפי נסיעות סמסטר 

חוק זכויות הסטודנט - הגדרת מוסדות זכאים

סטודנטים אשר זכאים להנחה בתחבורה ציבורית הם סטודנטים אשר לומדים במוסדות אשר מוכרים על פי חוק זכויות הסטודנט ותלמידי י"ג-י"ד אשר לומדים את מקצועות ההנדסאים והטכנאים.

"מוסד" – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1)   מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(4)   מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(5)   מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

(6)   מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;

(7)   מכינה קדם אקדמית במסגרת המוסדות המנויים בפסקאות (1) עד (6);

(8)   מוסד לאמנות;

 "מוסד לאמנות" – מוסד על-תיכוני או מסלול לימודים במוסד על-תיכוני בתחומי האמנות, לרבות בית ספר לקולנוע, לתאטרון, למשחק, למחול, לאמנות פלסטית, למוסיקה, לצילום או לכתיבה יוצרת, שאינו מוסד כאמור בפסקאות (1) עד (4) להגדרה "מוסד", ואשר מי ששר התרבות והספורט הסמיכו לעניין זה אישר כי מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   לומדים בו למעלה מ-200 תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שלוש לפחות, מספר שעות הלימוד הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו הוא 1,680 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע לפחות;

(2)   לומדים בו בין 70 ל-200 תלמידים, מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שלוש לפחות, מספר שעות הלימוד הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים בו הוא 1,680 לפחות ומספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע לפחות;

(3)   הוא מוסד שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף 24(ב)(1).