צוות

בת 27,  סטודנטית שנה ד' במרכז האקדמי שלם בירושלים.
התחילה את העשייה האזרחית בגיל 16, כנציגת הנוער בכנסת. מאז הקימה וניהלה יוזמות מגוונות בתחומי הכלכלה והחינוך. 
בהתאחדות: ממייסדי תנועת ישראל 2050 וניהלה את רשת העמיתים של התנועה. כיום פועלת כראש אגף השפעה אזרחית.