צוות

בהתאחדות: אמונה על הקשר עם אגודות הסטודנטים, הכולל תהליכי ייעוץ ליושבי ראש האגודות ופיתוח מערך הכשרות עבור הנהלות האגודות.