מופעים בהנחה

שימו לב: המחיר המוצג בעמוד הרכישה הינו מחיר לאחר הנחה

23/11 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

23/11 בזאפה חיפה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

24/11 בזאפה הרצליה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

24/11 בזאפה הרצליה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

25/11 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

25/11 בזאפה ירושלים

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

25/11 בזאפה הרצליה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

27/11 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

28/11 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

28/11 בזאפה הרצליה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

29/11 בזאפה חיפה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

30/11 בזאפה ירושלים

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

01/12 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

01/12 בזאפה הרצליה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

02/12 בזאפה ירושלים

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

03/12 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

04/12 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

04/12 בזאפה הרצליה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

05/12 בזאפה ירושלים

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

06/12 בזאפה חיפה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

07/12 בזאפה חיפה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

09/12 בזאפה ירושלים

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

10/12 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

13/12 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

15/12 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

15/12 בזאפה הרצליה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

15/12 בזאפה חיפה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

16/12 בזאפה הרצליה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

16/12 בזאפה ירושלים

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

16/12 בזאפה חיפה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

19/12 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

19/12 בזאפה ירושלים

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

20/12 בזאפה ת"א

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

21/12 בזאפה הרצליה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

21/12 בזאפה ירושלים

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

21/12 בזאפה חיפה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים

22/12 בזאפה הרצליה

כרטיסים בהנחה לחברי התאחדות הסטודנטים