חדשות ועדכונים

על שלושה חלקים ותואר אחד במדעי ההתנהגות

מדעי ההתנהגות הם מקבץ של תחומים רבים, כאשר תואר במדעי ההתנהגות כולל בתוכו שלוש זוויות שונות: סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ופסיכולוגיה. במאמר זה ננסה לעמוד על הדרך בה כל אחד מהתחומים הללו מעניק ראייה שונה מעט וכיצד הם בונים יחד, את התחום המרתק המכונה מדעי ההתנהגות.

תוכן שיווקי

סוציולוגיה

חברה מורכבת ממספר רב של פרטים אשר האינטראקציה ביניהם והדינמיקה הנוצרת עם השנים משפיעה על התפתחות "תרבות". כיום, לאחר אלפי שנים שבהן האדם מתהלך על פני כדור הארץ ניתן לחקור את יחסי הגומלין בין הפרטים השונים ולזהות תהליכים ודפוסי התנהגות דומים ושונים בין חברות שונות.

במהלך לימודי תואר בסוציולוגיה נחקרים האספקטים השונים של: החברה האנושית, תרבויות מערביות מול תרבויות המזרח ועוד אספקטים הקשורים לשינויים הבין-דוריים בתרבות המודרנית. בין השאר נוכל ללמוד על המאפיינים של: דור ה-Y (דור המילניום), הבנה של מחאות חברתיות ושינויים פוליטיים המתרחשים בעולם ותומכים או סותרים תאוריות חברתיות.

במהלך לימודי סוציולוגיה יש שילוב מרתק בין החומר התאורטי הכולל, מודלים קיימים למחקר מעשי בו הסטודנטים לומדים שיטות מחקר שונות על מנת לבחון תאוריות שפיתחו ולחקור את החברה בהתבוננות מבחוץ כחוקר ומבפנים כפעיל חברתי.

אנתרופולוגיה

תחום נוסף המשיק לסוציולוגיה חוקר את התרבויות השונות ברחבי העולם. המונח אנתרופולוגיה משמעותו בתרבות מיוונית – תורת האדם. במהלך לימודי אנתרופולוגיה לומדים את: הסמלים והסימנים המאפיינים תרבויות (כולל שפה וכתב), בוחנים התנהגויות חברתיות הקשורות לחוק ופוליטיקה, דת, חברות, מגדר ואספקטים נוספים היוצרים חברות. חלק מהאנתרופולוגיה חוקר גם את השינויים הפיזיים שהתרחשו בבני האדם במהלך השינויים האבולוציוניים (בתת תחום המכונה אנתרופולוגיה פיזית).

בדומה לסוציולוגיה, גם אנתרופולוגיה נלמדת הן בפן התאורטי והן בפן המעשי, כאשר בישראל יש לנו הזדמנות פז לחקור תרבויות שונות שהרכיבו הן את החברה היהודית בעבר (כחברת מהגרים מכל העולם) והן את האספקטים של המהגרים למדינה כיום. בין השאר ניתן לגלות את המאפיינים התרבותיים של: מהגרים ממדינות אפריקה לישראל בעבר והיום, של תרבויות אירופיות של מהגרים וכן של האוכלוסיה שהתגוררה בארץ ישראל עוד לפני קום המדינה.

פסיכולוגיה

מהכלל עוברים אל הפרט באחד מהתחומים הפופולריים ביותר בלימודים האקדמיים – תחום הפסיכולוגיה. תחום זה נחקר בצורה מעמיקה במאות השנים האחרונות ותאוריות רבות נבנו החל ממחקריו של פרויד ותלמידיו וכלה בתאוריות מודרניות יותר וכלים שנוצרו על מנת להבין את נפש האדם וליישם בפועל את התאוריה על מנת לסייע באמצעות הכלים הללו.

לכן, תואר ראשון בפסיכולוגיה כולל את לימודי התאוריות הבסיסיות ורכישת כלים למחקר אמפירי. במהלך תואר שני בפסיכולוגיה נלמדים האספקטים המעשיים תוך בחירת ההתמחות על מנת להתחיל לעסוק בתחום אם בפן: ההתפתחותי, הקליני, הרפואי, השיקומי או באמצעות תתי התמחויות נוספות.

לכאורה, נראה כי יש תחומים משיקים בין לימודי הפסיכולוגיה לסוציולוגיה במדעי החברה. ננסה להבין את ההבדלים ביניהם – הבנת נפש האדם בלימודי הפסיכולוגיה מתייחסת אף היא  לקשר בין האדם לחברה שמסביבו וליחסי הגומלין זה בזה. אך בניגוד לסוציולוגיה, הגישה בפסיכולוגיה היא מחקר מרמת הפרט (הנפש של אדם מסוים) לכלל. בסוציולוגיה – המחקר מתבצע ברמה החברתית כאשר לא מושם דגש מיוחד לאינדיבידואל זה או אחר, אלא לחברה כולה.

לסיכום, מדעי ההתנהגות הם תחום מרתק הבוחן מספר אספקטים בחברה האנושית – הסוציולוגיה בוחנת את החברה עצמה, האנתרופולוגיה מדגישה את הזווית הקשורה לתרבות שבנתה חברה זו והפסיכולוגיה מנתחת לעומק את מבנה נפשו של הפרט הפועל בתוך החברה. ניתן ללמוד כל אחד מהתחומים בנפרד לתואר או לשלבם בלימודי מדעי ההתנהגות.

♂︎ ♀︎ ⚥︎