חדשות ועדכונים

הגירעון המתמשך של הסטודנטים בישראל

ההוצאה החודשית הממוצעת לסטודנט עומדת על כ-5,477 ש"ח, בעוד ש- 58% מהסטודנטים מרוויחים פחות מ-4,000 ₪ בחודש.

#פערי שכר משמעותיים בין המינים – סטודנטים גברים מרוויחים בממוצע כ-49% יותר מסטודנטיות נשים (5,942 ₪ לעומת 3,970 ₪).
#כרבע מהסטודנטים חושבים שלא תהיה להם היכולת לרכוש דירה בעתיד, עליה של 2% לעומת השנה שעברה.

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מפרסמת את נתוני סקר הסטודנט, זו השנה העשירית ברציפות. הסקר נערך ע״י מכון ׳מאגר מוחות׳ והשתתפו בו כ-8,000 סטודנטים וסטודנטיות ממרבית מוסדות הלימוד בארץ. הסקר בחן את הסטטוס הכלכלי של הסטודנטים בישראל, כולל סך ההוצאות אל מול ההכנסות לסטודנטים עובדים. מהנתונים שהתקבלו, ולנוכח מגמת מעבר הסטודנטים למוסדות לימוד פרטיים בהם שכר הלימוד אינו מסובסד, סטודנטים בישראל נדרשים לעבוד יותר שעות בכדי לממן את הלימודים האקדמיים, זאת בנוסף לשאר מרכיבי החיים המייקרים משמעותית את הוצאות הסטודנטים במהלך תקופת הלימודים לתואר.

הסטודנטים שמרוויחים הכי מעט במהלך התואר הם סטודנטים לרפואה ורפואת שיניים (3,109 ₪). סטודנטים למנהל עסקים ממוקמים בראש טבלת השכר (7,197).
בקרב סטודנטים שאינם עובדים, 70% ציינו כי הסיבה המרכזית לכך היא שהלימודים אינם מאפשרים זאת.
נמצאה עליה של כ-8% בעלות המזון הביתי לעומת שנת 2018.

צילום: ניצן גור

שלומי יחיאב, יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית:

"המחירים עולים בצורה מתמדת ויוקר המחייה ממשיך להכביד על כל צעיר וצעירה במדינה, מדרום עד צפון. מתגבשת מציאות שבה גב כלכלי או מרדף אחרי מלגות הם שיכריעו איך, ואם בכלל, תראה תקופת הלימודים של הסטודנטים בתואר. לא נקבל את מציאות זו, ונמשיך לפעול להפחתת המחירים והסרת חסמי הכניסה הכלכליים אל ההשכלה הגבוהה. המגמה הכלכלית השלילית העולה מהסקר שלנו צריכה לחדור אל לבבות מקבלי ההחלטות במדינה, אנו קוראים להם להזדרז ולהקים ממשלה על מנת לפעול ביחד אתנו ולקדם מציאות אחרת עבור הצעירים בישראל".

*מרבית הסטודנטים למנהל עסקים הינם סטודנטים לתואר שני.

נתונים מלאים:

תעסוקה ושכר

האם את/ה עובד/ת במהלך הלימודים?


*בהתייחס למוסדות בהם ענו מספר מינימאלי של סטודנטים בהתאם לטעות הדגימה.

רוב מוחלט מהסטודנטים בכלל המדגם (84%) עובדים במהלך הלימודים: רובם (68%) כל השנה (כולל משרה חלקית), כעשירית (10%) רק בחופשות מהלימודים ו- 6% כל השנה חוץ מחופשת הקיץ. לעומתם, 16% מהסטודנטים לא עובדים במהלך לימודיהם.

בהשוואה לסקר 2018, שיעור הסטודנטים העובדים במהלך הלימודים עלה ב-3%.

כמה שעות את/ה עובד/ת בחודש?

בקרב הסטודנטים העובדים (84% מכלל המדגם), 35% עובדים עד 50 שעות בחודש, 26% עובדים 51-100 שעות בחודש, 16% 101-150 שעות בחודש ורבע (23%) 151 שעות ומעלה.
ממוצע שעות העבודה בחודש – 96 שעות.

מהו השכר החודשי הממוצע ברוטו שלך במהלך הלימודים?

גובה השכר החודשי במהלך הלימודים:

א. שכר נמוך (עד 2,000 ₪): מרוויחים כרבע מהסטודנטים העובדים (28%).

ב. שכר בינוני (2,001-5,000 ₪): מרוויחים 40% מהסטודנטים העובדים.

ג. שכר גבוה וגבוה מאוד (מעל 5,000 ₪): מרוויחים 32% מהסטודנטים העובדים.

השכר החודשי הממוצע של הסטודנטים העובדים בשנת 2019 הנו 4,643 ₪, והוא ירד ב- 34 ₪ בהשוואה לשנת 2018.

שכר חודשי ברוטו במהלך הלימודים, לפי פקולטה

השכר החודשי ברוטו הגבוה ביותר הנו בפקולטה לניהול/ מנהל עסקים (7,137 ₪) והנמוך ביותר ברפואה ורפואת שיניים (3,109 ₪).

שכר חודשי ברוטו במהלך הלימודים, לפי סוג מוסד

הבדלים מובהקים נמצאו ביחס לשכר החודשי ברוטו במהלך הלימודים, לפי סוג מוסד.

השכר החודשי ברוטו הגבוה ביותר נמצא בקרב המכללות הלא מתוקצבות (6,257 ₪) והנמוך ביותר בקרב המכללות לחינוך, בהן מרוויחים את השכר החודשי הממוצע הנמוך ביותר (4,200 ₪).

שכר חודשי ברוטו במהלך הלימודים, לפי מין:

נמצאו הבדלים מובהקים בשכר החודשי ברוטו בין גברים לנשים.
סטודנטים גברים מרוויחים בממוצע יותר מסטודנטיות נשים (5,942 ₪ לעומת 3,970 ₪).

שכר חודשי ברוטו במהלך הלימודים, לפי סוג התואר:

הבדלים מובהקים נמצאו ביחס לשכר החודשי ברוטו במהלך הלימודים, לפי סוג התואר.
השכר החודשי ברוטו הגבוה ביותר הוא בקרב סטודנטים לתואר שני (7,209 ₪) והשכר הממוצע הנמוך ביותר בקרב לימודי מכינה (3,893 ₪).

סיבות לאי-עבודה בקרב סטודנטים:
מהי הסיבה העיקרית שאינך עובד/ת במהלך תקופת הלימודים?

* פער בין בעלי הדעה בסקר הנוכחי לסקר הקודם

הוצאות:

מהי ההוצאה החודשית הממוצעת שלך (בש"ח) בכל אחד מהתחומים הבאים?

תחומי ההוצאה החודשית העיקריים:
א. דיור ואחזקת דירה (2,541 ₪) – עליה של 103 ₪ (4%) לעומת 2018.
ב. מזון (1,138 ₪) – עלייה של 86 ₪ (8%) לעומת 2018.
ג. נסיעות (758 ₪) – עליה של 8 ₪ (1%) לעומת 2018.

ההוצאה החודשית הממוצעת הכוללת של סטודנטים היא 5,477 ₪, עליה של 290 ₪ (6%) לעומת השנה שעברה.

האם להערכתך תהיה לך את היכולת לרכוש דירה במהלך חייך?

כרבע מהסטודנטים (27%) חושבים שלא תהיה להם היכולת לרכוש דירה בעתיד, עליה של 2% לעומת השנה שעברה.

מלגות:
כמות המלגות בשנת 2019: יותר ממחצית מהסטודנטים (55%) אינם מקבלים כלל מלגות. כשליש (33%) מקבלים מלגה אחת. כעשירית (9%) מקבלים שתי מלגות. 2% מקבלים שלוש מלגות.

כמה מלגות שונות את/ה מקבל/ת?

מה גובה המלגה בש"ח, במהלך שנת הלימודים הנוכחית?

גובה המלגות בשנת 2019:
א. נמוכה מאוד עד נמוכה (עד 5,000 ₪ בשנה): קיבלו 36% מהסטודנטים

ב. בינונית עד בינונית פלוס (5,001-10,000 ₪): קיבלו 39% מהסטודנטים

ג. גבוהה עד גבוהה מאוד (מעל עשרת אלפים ₪): קיבלו כרבע מהסטודנטים (25%)

המלגה הממוצעת לשנה היא 9,498 ₪, ירידה של 453 ₪ בהשוואה לשנת 2018.

♂︎ ♀︎ ⚥︎