חדשות ועדכונים

ראשי אוניברסיטאות המחקר בישראל אשרו מתווה להכלת 2 נקודות זכות אקדמיות בתואר לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים ארוך ולאלו המקיימים פעילות חברתית משמעותית

בחודשים האחרונים שותפות אוניברסיטאות המחקר בישראל לקידום מהלך בתיאום עם שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט, המועצה להשכלה גבוהה והתאחדות הסטודנטים הארצית, למתן 2 נקודות זכות אקדמיות לתואר לסטודנטים המשרתים שירות מילואים ארוך.

בימים אלו קיבל ועד ראשי האוניברסיטאות החלטה גורפת להקמת מנגנון פנימי שיקבע קריטריונים סדורים ומאושרים  להענקת 2 נק"ז במהלך התואר הראשון, לסטודנטים המשרתים בשרות מילואים ארוך במהלך שנה"ל האקדמית, או לחילופין לאשר 2 נק"ז לפעילות חברתית/קהילתית או אחרת שתקבע ע"י הגורמים האקדמיים הרלוונטיים במוסד. על פי המתווה, סך ימי המילואים שיאפשר את מתן נקודות הזכות יעמוד על 18 ימי מילואים בשנה ובכל מוסד יקבע מס' הימים הרצוף, או הסמסטריאלי – שיאפשר הענקת 2 הנק"ז.

עם יצירת מתווה נקודות הזכות למילואימניקים, פנו האוניברסיטאות גם לראשי המכללות בישראל במטרה להפוך המתווה כחלק אינטרגלי בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. עם זאת לא נרשמה הסכמה כוללת בין כלל המכללות, ועל כן הודיעו הבוקר אוניברסיטאות המחקר שהן יכילו על עצמן את המתווה ללא קשר להחלטתם של יתר המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

פרופ' יוסי קלפטר, נשיא אוניברסיטת ת"א ויו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות הדגיש לאחר אישור המתווה כי ישנה ההערכה רבה בקרב הנהלות אוניברסיטאות המחקר של ישראל למשרתי המילואים מקרבן – סטודנטים, חברי סגל אקדמי ומינהלי גם יחד .

עוד הדגיש פרופ' קלפטר כי בכל האוניברסיטאות מופעלת רשת תמיכה רחבה ומגוונת הבאה לסייע לסטודנטים במילואים וכוללת שורה של התאמות והקלות ספציפיות. כל אלה כמובן ימשיכו לפעול לצד ההחלטה על הענקת 2 נק"ז אקדמיות על שרות מילואים משמעותי / פעילות חברתית-קהילתית.

רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית: "משרתי מילואים זכאים למלוא ההתאמות מהשדה האקדמי בכדי לסיים את שנת הלימודים בהצלחה וללא מכשולים, בייחוד כשמדובר בהיעדרות לטובת שירות המדינה. אני קורא לכלל המוסדות האקדמיים,למצוא את הדרכים להוקיר ולתרגם את העשייה הברוכה של שירות מילואים באופן אקדמי. אני שמח לראות שתהליכים שהתחלנו כנציגי הסטודנטים במועצה להשכלה גבוהה, מקבלים ביטוי בדרכים המתאימות ביותר, קרי, בהחלטות עצמאיות של המוסדות"

♂︎ ♀︎ ⚥︎