חדשות ועדכונים

הבאנו מהפכה אמיתית שתורגש אצל כל אחד ואחת מכם! יחד עם המועצה להשכלה גבוהה ביססנו תכנית לשיפור איכות ההוראה. הנה מה שבדיוק עתיד לקרות:
✓ המוסד יפרסם אחת לשנה/סמסטר את ממצאי משובי ההוראה מטעם הסטודנטים
✓ הכללת מרכיבי איכות הוראה בקריטריונים לקידום מרצים במוסד.
✓ המוסד ינסח תקנון אשר יסדיר בין היתר את זמינות המרצים, בדיקת בחינות ועבודות והחזרתן, ביטול שעורים, זכויות סטודנטים המשרתים במילואים, זכויות סטודנטיות לאחר לידה ועוד.
✓ קביעת נהלים ואמות מידה לריענון תכניות לימוד וסילבוסים בהתאם לסוג הקורס. 
✓ חברי סגל חדשים יעברו הכשרות מקצועיות בתחום ההוראה בהיקף של לפחות 20 שעות.
✓ צירוף נציג אגודת הסטודנטים לצוות העבודה על שאלוני הערכת ההוראה

צפו עכשיו בכתבה המלאה>>

♂︎ ♀︎ ⚥︎