חדשות ועדכונים

בניגוד לסיכומים, המכללות הטכנולוגיות מסכלות הקמת התאגדויות סטודנטיאליות עצמאיות. הסטודנטים: פגיעה בזכותנו הבסיסית, לא נהיה סוג ב'.

דיונים ארוכים שנערכו בשנה החולפת בין התאחדות הסטודנטים, מה"ט ופורום המכללות הטכנולוגיות להסדרת שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לקראת שנה"ל תש"פ עלו בשבועות
האחרונים על שרטון, בשל סירובן של המכללות לחתימת הסכמים תקציביים ופגיעתן המתמשכת בייצוג וזכויות הסטודנטים.
בשבועות האחרונים בחרה "המכללה הטכנולוגית באר שבע" לבלום את העברת תקציב תשלום דמי חבר אגודה, אשר שולמו ע"י הסטודנטים לאגודה הפועלת במכללה, ולזכות את חשבונם של אלו שבחרו
לשלמם. דמי חבר לאגודה הינם תשלומים וולונטריים הנגבים על ידי המוסד ומועברים לאגודה. מניעת כספים אלו, מהווה פגיעה חמורה בעצמאות האגודה ובתפקידה החשוב כגוף הסטודנטיאלי המייצג
בקמפוס.
במקביל לאירוע זה, בתום שנה של דיונים מאומצים בין התאחדות הסטודנטים הארצית ופורום המכללות הטכנולוגיות, התגלו אי הסכמות בדבר הסדרת ועיגון שכר הלימוד והתשלומים
הנלווים ובפרט יחסי אגודה-מוסד. דרישות הפורום ליצירת רגולציה לא שוויונית על האגודה ע"י המוסד ו/או גורמים חיצוניים, מפרה את האיזון בין שני הארגונים, ופוגעת בזכות לחופש ההתאגדות ומימוש
זכויות הסטודנטים השונות בהתאם לחוק זכויות הסטודנט התשס"ז-2007.
מאז הקמת המכללות הטכנולוגיות, סובלים הסטודנטים ההנדסאים מאפליה מתמשכת בכל ההיבטים:
תקצוב, קבלת מלגות, סטטוס חברתי, עיגון זכויות ועוד.
הסטודנטים ההנדסאים, בניגוד לסטודנטים הלומדים באקדמיה, כפופים למה"ט ולכן נופלים בין הכסאות בשל אי הסנכרון בין הרגולטורים.
הרפורמה בהשכלה הטכנולוגית שעברה בינואר 2018 בהחלטת ממשלה 3419, מחזקת את לימודי ההנדסאים תחת מה"ט ומשקיעה בהם סכום חסר תקדים של 425 מיליון ש"ח.
לראשונה, עוגנו ברפורמה שינויים פדגוגיים, שינויים מבניים במועצת הטכנאים וההנדסאים ושינוים תקציביים לרבות הסדרת מבנה שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לסטודנטים. בהתאם להחלטה התקיימו במהלך השנה
האחרונה דיונים בהשתתפות מה"ט, פורום המכללות הטכנולוגיות והתאחדות הסטודנטים, אך למרות הובלת בסיס רחב ומוסכם שהיה מקובל על הצדדים לאורך הדרך, נוצרו אי הסכמות בין הצדדים בדבר
הסדרת יחסי אגודה-מוסד, למרות מאמציה הרבים של ההתאחדות להגיע להסדר אשר יטיב עם הסטודנטים ההנדסאים.
סטודנטים ממכללה טכנולוגית נוספת במרכז הארץ, מעידים כי זכויותיהם נפגעות ע"י המכללה כבדרך קבע. כך למשל ציוני הבחינות נמסרים באיחור אחרי קיומו של מועד ב', ושמותיהם של הנבחנים
נחשפים בעת בדיקת טפסי הבחינות השונות.
למרות פנייתנו לסטודנטים וסטודנטיות, רבים מהם סירבו להתראיין בשל חשש מהתנכלות ע"י המוסד, פגיעה בציוניהם ואף ביכולתם לקבל תעודת גמר.
בעוד המכללות טוענות לאי סדרים בניהול כספי האגודות, האגודות מצידן מציגות אישור ניהול תקין בהתאם לדרישות רשם העמותות הקבוע בחוק. לא התקבלו מצד המכללות הוכחות המצביעות על אי
סדרים ניהוליים, על אף בקשת ההתאחדות להיחשף לפרטים אלו.
בנוסף, לא נמסרה כל תגובה או מענה לבקשותינו החוזרות להמשך שיח עד להוצאת הודעה זו.
האשמות חמורות אלו מצד המכללות, הנן חסרות בסיס ומצביעות בבירור על חוסר רצון לשיתוף פעולה אשר יוביל להסדר תקציבי ראוי עבור
הסטודנטים.
יולי הלל, סיו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית:
"לא נאפשר פגיעה בזכויות הסטודנטים ההנדסאים. כל הסטודנטים שווים בפני החוק וזכאים לממש את מלוא הזכויות שלהם, בהתאם לבחירתם החופשית וללא חשש מהתנכלות או פגיעה ע"י המוסד.
דרישת המכללות לפיקוח על האגודה- הזויה ופוגעת בזכויות היסוד של הסטודנטים על פי חוק. אנו יודעים שביכולת מה"ט להביא לפתרון המצב ולכן אנו קוראים למשרד להירתם למאבק החשוב הזה. במידה ולא נגיע להסכמים בימים הקרובים נפעל בכל הכלים והאמצעים העומדים לרשותנו בכדי להבטיח את זכויותינו".
גיא ברוך, יו"ר אגודת הסטודנטים ההנדסאים באר שבע:
"בחודשים האחרונים אנו חווים פגיעה קשה בזכויות הנדסאים, דבר העלול להוביל לפגיעה בתעשייה הישראלית שכן הנדסאים הם כח האדם העיקרי שלה, תעשייה חלשה תוביל לכלכלה חלשה".

 

על רקע הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם של הסטודנטים ההנדסאים, נקיים הפגנה שתערך במכללה הטכנולוגית באר שבע, כיכר המזרקה, ביום חמישי ה-12.09.19 בשעה 10:00

 

בתמונה: יולי הלל, סיו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, וגיא ברוך, יו"ר אגודת הסטודנטים ההנדסאים בב"ש

♂︎ ♀︎ ⚥︎