המתווה החדש לתקופת המבחנים

המתווה החדש לתקופת המבחנים
ריכזנו לכם/ן את התשובות לנושאים שהכי מטרידים אתכם/ן לקראת תקופת המבחנים הנוכחית והשינויים שהתרחשו לאחרונה. 


מה קורה עם המבחנים? 
ביום ראשון, ה-5.7.20, יכנס לתוקפו צו בריאות החדש שקובע כי המבחנים במוסדות האקדמיים יעברו למערכים מקוונים והערכות חלופיות. אנחנו עובדים מסביב לשעון כדי לוודא שכל המוסדות מעמידים בראש סדר העדיפויות את בריאות הסטודנטים/ות ומכבדים את המתווה החדש. עם זאת, ישנם בחינות מצומצמות שיוחרגו ויתקיימו באופן פרונטלי. עדיין לא הוחלט מה יהיה מנגנון ההחרגות ומה האחוז של המבחנים שיוכלו להתקיים בקמפוס באופן פיזי, אבל אנחנו מאמינים שאלו הם הנושאים שצריכים להיות מוחרגים:

  • קורסים מעשיים שהמבחן שלהם מתקיים באופן מעשי, לדוגמא: מעבדות מעשיות, הכשרות רפואיות, הגשות עיצוביות, מבחנים גופניים וכדומה.
  • סטודנטים להם אין סביבת למידה מתאימה למבחן ביתי כמו לדוגמא היעדר מחשב, רשתות אינטרנט וכדומה – יוכלו להגיע לקמפוס ויבחנו בעזרת תשתיות המוסד.

למרות החרגות אלו, אנו דורשים כי גם בהם יינתנו אלטרנטיבות באותן מסגרות זמנים, לסטודנטים אשר מצויים בבידוד/מוגדרים כאוכלוסיות לסיכון/מתגוררים עם אוכלוסיות בסיכון/ללא תחבורה ציבורית ויכולת להגיע לקמפוס באופן פיזי.

האם המוסד מחויב לעמוד בצו הבריאות החדש החל מיום ראשון?
כן כמובן, זהו צו של משרד הבריאות. עם זאת אנחנו מודעים לעבודה כי לא כל המוסדות האקדמיים ערוכים ומוכנים לעשות זאת. אנו מצידינו מפעילים לחץ על מנת שזה יקרה ומנסים למפות את המצב בכל המוסדות. מרגישים שהמוסד בו אתםן לומדות/ים לא עומד בצו? מוזמנים לכתוב לנו וננסה לבדוק זאת – uacademic@nuis.co.il 

מה קורה כשהמוסד דוחה את כל הבחינות למועד לא ידוע בגלל ההנחיה לקיים מבחנים מקוונים?
זהו משהו שאנחנו חושבים שהוא בעייתי מאוד וננסה בכל דרך למנוע. בכל אחת מהדרישות שהצגנו עד כה בכל מתווה אפשרי, היה לנו חשוב ביותר לדרוש כי הסמסטר יסתיים בזמן וכל סטודנט וסטודנטית יקבלו את כל הציונים בכל המקצועות ויסיימו את כל הדרישות האקדמיות שלהם. חשוב לנו לשמוע במקרה שהמבחן שלכןם נדחה למועד לא ידוע. בבקשה עדכנו אותנו. 

מה עושים אם המוסד מכריח אותי להגיע פיזית למבחן למרות הנחיית צו הבריאות?
לבחינות הפרונטליות המוחרגות, ניתן לחייב להגיע לקמפוס. עם זאת בשלב זה אין אנו יודעים מה הן ההחרגות, מכיוון שנושא זה עוד נמצא במשא ומתן ולכן עד שזה יסגר לא ברור לאילו מבחנים ניתן לחייב להגיע ולאילו לא. כרגע, לא ניתן לחייב ולהגיע לקמפוס מכיוון שצו הבריאות נכנס לתוקף והוא מנחה כי לא ניתן לקיים מבחנים פרונטליים בקמפוס. 

לפי אילו שיקולים מחליטים אילו בחינות יוחרגו? אילו גורמים בוחנים ומאשרים את זה?
ישנם שיקולים רבים ושונים מצד כל הגורמים המעורבים במתווה: המוסדות, המל"ג והמשרד להשכלה גבוהה. כפי שציינו בהתחלה, אלו הנושאים שאנחנו מאמינים שיכולים לקבל החרגה:

  • קורסים מעשיים שמבחן שלהם מתקיים באופן מעשי, לדוגמא: מעבדות מעשיות, הכשרות רפואיות, הגשות עיצוביות, מבחנים גופניים וכדומה.
  • סטודנטים שאין להם סביבת למידה מתאימה למבחן ביתי כמו לדוגמא היעדר מחשב, רשתות אינטרנט וכדומה

איזה צעדים ההתאחדות עושה כדי שהמתווה החדש יובטח על ידי המוסדות?
ההתאחדות עובדת באופן בלתי פוסק מול כל הגורמים המעורבים, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, ועד ראשי המכללות, משרד הבריאות וקבינט הקורונה, השר להשכלה גבוהה, יושבי ראש אגודות הסטודנטים וכדומה, על מנת לייצר לחץ ו/או הסכמה בין כל הצדדים שתביא לפתרון מקובל שיוכל להיכנס לתוקף כמה שיותר מהר. המטרה שלנו היא שיתקבל פתרון ראוי שישרת את הסטודנטים ויענה על כל דרישותינו הבסיסיות. אנו מאמינים כי הלחץ והמעורבות שלנו עד כה הם חלק מאלו שהובילו בכלל לשיח משמעותי על המצב, על היכולת להיבחן בקמפוסים, על הדיוקים בשיח ההחרגות וכדומה. כמו גם חבילת הסיוע של ה100 מיליון ש"ח שקיבלנו בעבור הסטודנטים אחרי עבודה קשה, אנחנו רוצים להאמין שגם כאן נצליח להגיע לתוצאות משמעותיות.

למה המתווה החדש לא כולל את ההנדסאים?  האם תעשו משהו בנושא?
מבחני מה"ט של הסטודנטים ההנדסאים הינם מבחני רישוי ממשלתיים שלא יושבים תחת הקטגוריה של ההשכלה הגבוהה אלא תחת תחום מבחני הרישוי – עורכי דין, רואי חשבון, חשבי שכר וכו'. כרגע, משרד הבריאות לא הגדיר כי לא ניתן לקיים מבחנים אלה באופן פרונטלי. במידה ותתקיים החלטה כזאת, המבחנים ידחו עד למועד שבו ניתן יהיה לבצע אותם – מהלך שיעכב את הכניסה של אותם בעלי תפקיד לשוק התעסוקה. מכיוון שזהו המתווה, גם הבחינות בקמפוסים ובעיקר מבחני ההכנה למבחני מה"ט יערכו באותו האופן. ידוע לנו כי לחלק מהסטודנטים נראה תמוהה כי ההחלטה לא תקפה לגבי כולם אך חשוב לומר שהרציונל של החלטת משרד הבריאות נובעת מתוך רצון לצמצם מפגשים והידבקות במקומות בהם יש לכך חשש גדול והמוסדות האקדמיים הינם מוסדות גדולים עם מס' סטודנטים רבים. המכללות הטכנולוגיות הן מכללות קטנות ביסודן וברובן לומדים כמה מאות סטודנטים בודדים אל מול האוניברסיטאות, שם למשל לומדים עשרות אלפי סטודנטים. לכן, מראש המצב בקמפוסים אלה שונה מרוב המוסדות האקדמיים. חשוב לציין גם כי מתווי ההחרגות במוסדות האקדמיים כך או כך יביאו את אותם מספרי הסטודנטים לקמפוסים – למשל, אם יאושר מתווה החרגות באונ' תל-אביב בגובה 10%, קרי 3,000 סטו יבחנו בקמפוס. כאמור במכללות הטכנולוגיות מדובר במס' קטנים מראש ( המוסד הטכנולוגי הגדול ביותר מונה כ-2000 סטו') ולכן, ההיבחנות במוסדות הטכנולוגיים תעמוד בהנחיות משרד הבריאות ואנחנו נדאג שהמוסדות ישמרו על הכללים ויעשו את כל המאמצים לייצר הערכות חלופיות במקצועות בהם ניתן לייצר זאת.

מדוע לא מתנגדים להחרגה גורפת של מדעים והנדסה?
אנו מתנגדים להחרגה גורפת של מקצוע לימוד אחד. לתפיסתנו אין לבחון את מתווה ההחרגות ע"פ המקצוע המסוים אלא ע"פ אופי הבחינה והבדיקה של הידע הנלמד.

מה עם סטודנטים המוגדרים כאוכלוסיות סיכון או אלו שהמשפחה הגרעינית שלהם נמנית ביניהם ויתבקשו להגיע פיזית לקמפוס?
כפי שכתבנו גם קודם. חשוב לנו ביותר שקבוצות אלו יקבלו מענה ולא ידרשו להגיע פיזית לקמפוס. לכן, גם במודל של החרגת מבחנים, מבחינתנו דרישה בסיסית ביותר היא שגם מבחנים מעשיים שיתקיימו באופן פרונטלי, יהיו חייבים להגיע עם מענה לאוכלוסיות של סטודנטים בסיכון או מתגוררים עם קבוצות בסיכון, פתרון ראוי שגם יכלל במסגרת הזמנים ולא ידרוש איחור של סיום הסמסטר.

מדוע לא ניתן לאפשר לסטודנטים שרוצים להיבחן פרונטלית בתצורה זו?
מכיוון שהמצב הנתון, עם התגברות הקורונה וקבוצות גדולות של סטודנטים שנדרשים לשמור על עצמם ו/או על משפחתם פתרון גורף הוא היה הפתרון הנכון ביותר וכמובן שיהיו החרגות לסטודנטים שלא יוכלו להיבחן בביתם, לפחות זוהי דרישתנו. בנוסף, משרד הבריאות הוציא את הנחיות אלו מכיוון שהוא מנסה לצמצם את המפגשים בין קבוצות גדולות יחסית של אזרחים כמה ניתן וצעד זה, בתקופת המבחנים שמגיעה בשיא התגברות ההדבקות, הוא צעד שעוזר למנוע הידבקות המונית מבחינתם. 

מה בנוגע להכשרות מעשיות? כיצד עם יתבצעו? 
באופן עקרוני בלבד,  ההכשרות המעשיות היו אמורות להסתיים עד תקופת המבחנים. עם זאת, אנו מודעים שלא כלל ההכשרות אכן יסתיימו. ההכשרות המעשיות שונות מאוד ביסודן בתחומי לימוד שונים ובמוסדות אקדמיים שונים ולכן לכל הכשרה מעשית יצטרך להימצא פתרון מקומי. מה קורה בהכשרה המעשית שלכםן? ספרו לנו שנוכל להתעדכן ולראות איך נוכל לדרוש את הדברים הנכונים גם בתחום זה.

מה עם ההסכם מול מל"ו? כיצד יתבצעו המבחנים הארציים?
אנחנו עדין לא יודעים לענות על שאלה זו, יכול להיות שחלק מהמבחנים הארציים של המרכז הארצי לבחינות והערכה יוחרגו, כמובן תלוי בהוראות משרד הבריאות, בסוג המבחן, במתווה ההחרגות וכדומה. אנו בקשר עם הגורמים הרלוונטים ומנסים להבין איך יתקימו הבחינות. כאשר יהיו לנו תשובות בנושא נעדכן בפלטפורמות הדיגטליות שלנו על מנת שכולכם/ן תוכלו להתעדכן איתנו. שאלות על מבחנים ספציפיים? תוכלו להשאיר לנו וכשיהיה יותר מידע ננסה לענות על הכל. 

מה קורה עם סמסטר קיץ למי שעושה? האם יתקיימו לימודים ומבחנים מקוונים? מה קורה עם שנת הלימודים הבאה?
אנחנו עדיין לא יודעים לענות על שתי שאלות אלו. זה יהיה תלוי במצב הקורונה, בהנחיות המדיניות, בקבינט הקורונה ומשרד הבריאות וכדומה. אנחנו יכולים להבטיח שאנחנו לא הולכים לשום מקום ובכל שלב, על פי הצו בשטח, נדע לדרוש, ללחוץ, להשפיע ולעדכן אתכם/ן עם כל המידע שיימצא בידינו.

♂︎ ♀︎ ⚥︎