היסטוריה

1934

הקמת ההתאחדות תחת השם "התאחדות הסטודנטים העברים בארץ ישראל"

1946

ההתאחדות משביתה לראשונה את הלימודים באוניברסיטה העברית ובטכניון במטרה לפתוח את שערי האוניברסיטאות גם בפני מעמד הפועלים.

1948

משתנה שמו של הארגון ל"התאחדות הסטודנטים בישראל"
צילום: חיים חרמון

1950

ועידת הסטודנטים- כינוס ראשון של נציגי הסטודנטים מאז הקמת המדינה.

1953

הקמת אס"א- ארגון סטודנטים אקדמאי. האוניברסיטה העברית, הטכניון וביה"ס הגבוה למשפט וכלכלה בת"א מקימים את אס"א.

1956

הקמת איסת״א- ארגון הסטודנטים לתיור אקדמי

1961

ההתאחדות מקיימת סמינר בינלאומי בנושא תפקידו של הסטודנט בארצות מתפתחות.

1963

יום הסטודנט הארצי הראשון.

1968

ההתאחדות מקימה את מוסד ההרצאות ״אוניברסיטה לעם״

1971

השבתת הלימודים לאות הזדהות עם יהודי ארצות ערב

1995

ההתאחדות מוכרת כמוסד ללא כוונות רווח ועמותה שמיקומה בתל אביב

2002

גילה גמליאל נבחרת ליו״ר ההתאחדות כאישה הראשונה המכהנת בתפקיד.

2006

* ההתאחדות מוכרת כחברה מלאה בארגון הסטודנטים האירופי

* המאבק נגד ועדת שוחט והעלאת שכר הלימוד

2007

הכנסת מאשרת את חוק זכויות הסטודנט

2009

ארגון הסטודנטים בישראל מתמזג עם התאחדות הסטודנטים, ובכך ההתאחדות הופכת לארגון גג המייצג את כל הסטודנטים בישראל

2010

* ההתאחדות נרתמת לרפורמה בהשכלה הגבוהה

* לראשונה בישראל כנס התאחדות הסטודנטים האירופית

* פרסום דו״ח בנושא הטרדות מיניות

2011

המחאה החברתית

2012

* קידום זכויות סטודנטים משרתי מילואים
* המאבק לשוויון בנטל
* מוקמת קהילת הסטודנטים בלוד

2015

* ייסוד "הבית האקדמי"- זרוע הדיור והנדל"ן הסטודנטיאלית

2016

* השקת Milgapo – מאגר המלגות הגדול בארץ

2017

* השקת דו"ח מצב הצעירים הראשון

2018

*הקמת קווי אקדמיה – שירותי תחבורה ציבורית לכל הסטודנטים בישראל

♂︎ ♀︎ ⚥︎