הטבות

יקר לך הדלק?
כרטיס דלק סטודנט מעניק לך 25 אג' הנחה לליטר בנזין בתחנות המשתתפות + 7% הנחה ברשת מנטה