דו"ח מצב הצעירים

דו"ח מצב הצעירים הינו אחד הפרויקטים המשמעותיים שמוציאה ההתאחדות מדי שנה.
מחלקת המחקר בהתאחדות סוקרת בדו"ח את הנושאים המשמעותיים ביותר עבור צעירי המדינה:
יוקר המחייה, שוק התעסוקה, פריפריה, העדפות לימודיות, מעורבות חברתית ופוליטית, פערים סוציו-אקונומיים ועוד.
בכל שנה, הדו"ח יעסוק בנושא מקרו אחר אותו מקדמת ההתאחדות.

♂︎ ♀︎ ⚥︎