דו"ח מצב הצעירים

כחלק מיום הסטודנט הלאומי 2017 הכנו את דו"ח מצב הצעירים הראשון, ספר מחקר המכיל גרפים ונתונים על נושאים שונים הקשורים לצעירים ולהשכלה הגבוהה בישראל. הדו"ח כולל חמישה שערים:

שער אקדמיה: על תפקידה האקדמיה בחברה הישראלית, אחוז בעלי ההשכלה הגבוהה, התשואה להשכלה כניסה לאקדמיה, נשירה, ועוד.

שער תעסוקה: על מיומנויות בשוק התעסוקה, התפלגות תחומי הלימוד, ועוד.

שער מימוש מוביליות חברתית: על השתלבותם של בעלי רקעים מגוונים באקדמיה הישראלית: חלוקה לפי אשכולות סוציו-אקונומיים של יישוב המקור, השתלבות סטודנטים ערבים, סטודנטים יוצאי אתיופיה, סטודנטים חרדים, ועוד.

שער עמדות: בו בחנו את עמדות הצעירים על נושאים שונים, כמו כמה אנחנו סומכים על הממשלה שתקבל החלטות נכונות וכמה אנחנו מאמינים שיש ביכולתנו את הכוח להשפיע על מדיניות.

שער מעורבות חברתית ופוליטית: על שיעור ההתנדבות בקרב צעירים בהשוואה בינלאומית, הצעירים בכנסת ובפרלמנטים ברחבי העולם ופעילות חברתית הנעשית על-ידי סטודנטים בהובלת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.

לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן 

דו"ח מצב הצעירים 2017

אלבום יום הסטודנט הלאומי בכנסת והשקת דו"ח מצב הצעירים 2017