אירועים

שנת תשע"ח תיכנס לחיינו בא' בתשרי ה'תשע"ח, 21 בספטמבר 2017. מכולנו בהתאחדות, שנה טובה לכם, הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ולבני משפחותיכם.