חזון ופעילות

חזון ופעילות

ההתאחדות היא הארגון היציג של 350,000 סטודנטים וסטודנטיות בישראל, ובית לאגודות ולקהילות סטודנטים/ות שפועלות ברחבי הקמפוסים, המכללות והאוניברסיטאות ברחבי הארץ.

אנחנו פועלים דרך עשייה ציבורית ופרלמנטרית שוטפת ועמוקה, אשר ניצבת מול מקבלי ההחלטות ומקדמת כל יום את המקום, הכוח וההזדמנויות של הסטודנטים והסטודנטיות בישראל. התפקיד המרכזי שלנו זה להעצים את מעמד הסטודנט/ית ולהעניק 3 הזדמנויות מרכזיות:

  • הזדמנות שווה להגיע לאקדמיה לכל סטודנט וסטודנטית ללא תלות במצבם/ן הכלכלי והשיוך החברתי או הגאוגרפי שלהם/ן.
  • לקבל השכלה איכותית ולחוות תקופה סטודנטיאלית משמעותית ורלוונטית ליום שאחרי התואר, שעונה על הצורך הגובר בהקניית כלים ומיומנויות לעולם התעסוקה המשתנה.
  • להשפיע על עתיד המדינה ולקחת חלק במעורבות חברתית ואזרחית דרך מגוון תכניות, מלגות וגרעינים שאנחנו מפעילים. 

המחלקות שלנו:


מדיניות –
 
מייצגת ומקדמת את האינטרס הסטודנטיאלי כשותף יזום וטבעי במוקדי קבלת ההחלטות במשרדי הממשלה, בנוגע לגיבוש מדיניות הנוגעות להשכלה. בנוסף, היא מעניקה סיוע, ליווי וייעוץ מקצועי לאגודות הסטודנטים ולמאבקים סטודנטיאליים רוחביים בסוגיות המדיניות השונות. המחלקה אחראית על חמישה תחומי מדיניות מרכזים  – מדיניות אקדמית, השכלה טכנולוגית, תעסוקה וקידום אוכלוסיות עם ייצוג חסר ותשתיות חברתיות.

מעורבות חברתית אחראית על המדיניות החברתית-אזרחית של ההתאחדות, וזאת במטרה להוביל שינוי חברתי בקרב צעירים וצעירות בישראל ולקדם אחריות והשפעה על ההווה והעתיד של החברה והמדינה. במסגרת המחלקה, מופעלים קהילות שינוי ומרחבי השפעה שמאפשרים לסטודנטים/ות לקחת חלק בעשייה חברתית משמעותית.
 
מלגות – מעניקה הזדמנות לסטודנטים/ות לקחת חלק בפעילות חברתית משמעותית, תוך העצמת מעורבותם כאזרחים פעילים בחברה, לצד הקלה בנטל הכלכלי הכרוך בלימודים האקדמיים. המחלקה אחראית על תהליכי מיון וגיוס מנהלי התכניות, הפקת כנסים וימי עיון, הכשרות למלגאים ועבודה שוטפת מול משרד ממשלה וגופים פרטניים שונים.

פיתוח קהילות ופרויקטים מחזקת את אגודות הסטודנטים המקומיות ע"י ליווי שוטף ליושבי ויושבות הראש באגודות, יצירת הכשרות לקידומם המקצועי של חברי האגודות השונות והקמת פרויקטים לרווחת הסטודנטים/ות. 

מחקר – מקדמת מדיניות וחקיקה למען שיפור מצבם של הצעירים והסטודנטים בישראל באמצעות יצירת גוף ידע אשר מסוגל לקדם חשיבה, מחקר והנגשת ידע לכלל הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.

ממשל וחוץ פועלת למען קידום מדיניות ההתאחדות אל מול דרג מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת, כולל השתתפות פעילה בוועדות הכנסת השונות למען קידום האינטרסים של הסטודנטים והסטודנטיות בישראל. בנוסף, המחלקה פועלת למען פיתוח וחיזוק הקשר בין ציבור הסטודנטים/ות בישראל לבין ציבור הסטודנטים/ות ברחבי העולם תוך יצירת דיאלוג משותף.

הסברה אחראית על חיזוק המוניטין של ההתאחדות מול מקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות וכלי התקשורת בישראל, כארגון מוביל ומשנה מציאות בעולם הצעירים/ות והסטודנטים/ות. המחלקה אחראית על יצירת אסטרטגיה תקשורתית, הוצאתה מן הכוח אל הפועל והסברת פעילות ההתאחדות לאגודות הסטודנטים ולציבור הרחב.

 

♂︎ ♀︎ ⚥︎