חזון ופעילות

מעצימים את אנשי המחר

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית היא מרכז הפעילות לייצוג הסטודנט הישראלי, ובית לאגודות ולקהילות הסטודנטים שפועלות ברחבי הקמפוסים במכללות ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ. תפקידה להעצים את מעמד הסטודנט בישראל, והיא עושה זאת דרך מגוון רחב של פעילויות, כולל הקמה וייסוד של גופים המתמחים בשינוי מציאות דרך עשייה מקצועית ועמוקה שנוגעת בלב העשייה הציבורית, ניצבת מול מקבלי ההחלטות ומקדמת כל יום את המקום והכח של הסטודנטים, אנשי המחר. 

אנחנו לוקחים את המציאות לידיים שלנו, ומשנים אותה כל יום לטובה בשביל מי שעתיד לשנות את פניה, מחר. נותנים להם את הכח ומאפשרים להם גישה אמיתית ללב בעשייה המקצועית, העסקית, החברתית והציבורית.
נאבקים, מקדמים, פועלים, יוצרים ומובילים לשינוי אמיתי במציאות המיידית והעתידית של אנשי המחר.

אקדמיה- מחלקת מדיניות אקדמית פועלת לקידום מערכת השכלה גבוהה נגישה ואיכותית. המחלקה מעניקה סיוע וייעוץ לאגודות הסטודנטים ודואגת לטיפול בסוגיות אקדמיות שעולות מן השטח. בנוסף, המחלקה מייצגת את ציבור הסטודנטים מול הרשויות ומקדמת חקיקה פרו-סטודנטיאלית.

מלגות- מחלקת המלגות מעודדת להובלת שינוי חברתי והעצמת מעורבות הסטודנטים בקהילה ובנעשה בחברה הישראלית. זאת מתוך ראייה שעל הסטודנטים יש ליטול חלק מרכזי בעיצוב המציאות שבה הם עתידים לחיות, נוכח הצרכים והאתגרים החברתיים אשר הולכים ומתעצמים. בהתאם לכך המחלקה מפעילה מגוון פרויקטים ארציים של מעורבות חברתית בקהילה.

מעורבות חברתית- מחלקת מעורבות חברתית מקדמת יזמות חברתית סטודנטיאלית. מתוך בתפישתה, תפקיד הסטודנט בחברה הוא להיות חלק מהשינוי אותו הוא מבקש לראות ולפיכך המחלקה מעודדת מנהיגות צעירה. המחלקה שואפת לבסס את מעמדו של הסטודנט כמי שיהווה ספינת דגל בכל הנוגע לצדק חברתי – הן במאבקים אקדמיים והן בתחומי סביבה, חברה וזכויות אדם, בדרך ליצירת מדינה דמוקרטית, ראויה וצודקת יותר.

קשרי ממשל- אחריות על הקשר מול גורמים בכנסת ובממשלה, כולל השתתפות בוועדות הכנסת השונות וקידום האינטרסים של הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.

קשרי אגודות- מחלקה הפועלת לחיזוק אגודות הסטודנטים המקומיות על ידי ליווי שוטף ליושבי ויושבות הראש באגודות, יצירת הכשרות לקידומם המקצועי של חברי האגודות השונות והקמת פרויקטים לרווחת הסטודנטים.

קשרי חוץ-  מחלקת קשרי חוץ פועלת למען פיתוח וחיזוק הקשר בין ציבור הסטודנטים בישראל לבין ציבור הסטודנטים ברחבי העולם תוך יצירת דיאלוג משותף. בשל כך, התאחדות הסטודנטים בישראל חברה באיחוד הסטודנטים האירופי ובאיחוד הסטודנטים היהודים העולמי. בנוסף, המחלקה משתתפת במאמץ הלאומי של הסברת ישראל בעולם בשיתוף פעולה עם משרד החוץ ומשרד ההסברה והתפוצות.

מחקר ומדיניות– מחלקה הפועלת ליצירת גוף ידע אודות סטודנטים ומערכות השכלה גבוהה ברחבי העולם. מאגר המידע שהמחלקה מייצרת מונה למעלה מ-50 מחקרים וניירות עמדה בנושאים שונים, וביניהם ההשכלה הגבוהה בישראל ובעולם, רווחת הסטודנט, מעורבות חברתית וסקרי דעת קהל משווים.

דוברות והסברה- אחראית על מיתוגה ותדמיתה של התאחדות הסטודנטים ועל הסברת מדיניות ההתאחדות. המחלקה אחראית על יצירת אסטרטגיה תקשורתית להתאחדות, הוצאתה מן הכוח אל הפועל ועל הסברת פעילות ההתאחדות לאגודות הסטודנטים ולציבור הרחב.