אגודות הסטודנטים בארץ

אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בר אילן

aguda@bis.org.il
03-5343666
bis.org.il

אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון

dalia@aguda.bgu.ac.il
08-6472341
bgu4u.co.il

אגודת הסטודנטים מכללת תל חי

aguda@telhai.ac.il
04-8181561
agudatelhai.co.il

איגוד הסטודנטים בצלאל

e-good@bezalel.ac.il
02-5893257
Egood.Bezalel

אגודת הסטודנטים בטכניון

sec@asat.org.il
04-8328787
asat.org.il

אגודת הסטודנטים מכללת ספיר

aguda@sapir.ac.il
08-6802773
sapir-aguda.co.il

אגודת הסטודנטים האוניברסיטה העברית

mazkirut@aguda.org.il
02-5813620
aguda.org.il

אגודת הסטודנטים הקריה האקדמית אונו

mazkirut@aguda-ono.com
03-5311870
onostudent.co.il

אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה

ahiat@univ.haifa.ac.il
04-8240569
studenthaifa.co.il

אגודת הסטודנטים מכללת אריאל

agudayosh@gmail.com
03-9066201
yosh4u.co.il

אגודת הסטודנטים מכללת אפקה

Aguda@mail.afeka.ac.il
03-7688699
aguda-afeka.org.il

אגודת הסטודנטים המסלול האקדמי המכללה למנהל

yor@hdq.colman.ac.il
03-9628930
aguda4u.co.il

אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית צפת

aguda@zefat.ac.il
04-6927754
zefat.ac.il

אגודת הסטודנטים מכללת רמת גן

shlomikakun311@gmail.com
03-6745404
rgc.co.il

אגודת הסטודנטים מכללת אשקלון

aguda.ashkelon@gmail.com
08-6738237
acs.org.il

אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי לב בירושלים

Yor.aguda@g.jct.ac.il
02-6751284
jct.ac.il

אגודת הסטודנטים ביה"ס הגבוה להנדסה ולעיצוב שנקר

office@myaguda.co.il
03-6110018
myaguda.co.il

אגודת הסטודנטים של המכללה לחינוך גופני וינגייט

yor@agudawin.com
09-8639241
wincol.ac.il

אגודת הסטודנטים מכללת אורנים

agudaoranim@gmail.com
04-9539612
oranim.ac.il

אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית נתניה

msd.55@hotmail.com
09-8607722
netanya.ac.il

אגודת הסטודנטים המכון האקדמי טכנולוגי חולון

aguda10@gmail.com
03-7283300
agudahit.co.il

אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

aguda_kaye@kaye.ac.il
08-6402841
kaye.ac.il

אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

aguda.mishpat@gmail.com
09-7750352
aguda4us.co.il

אגודת הסטודנטים המרכז הבינתחומי הרצליה

aguda.admin@idc.ac.il
09-9568398
myidc.org.il

אגודת הסטודנטים המרכז ללימודים אקדמיים

tando0@walla.com
072-2220692
mla.ac.il

אגודת הסטודנטים של מכללת אורט-בראודה

obu@obu.co.il
04-9901842
obu.co.il

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת תל אביב

mazkirut@student.co.il
03-6407654
student.co.il

אגודת הסטודנטים סמינר הקיבוצים

mazkirut.aguda@smkb.ac.il
072-2510775

אגודת הסטודנטים מכללת עמק יזרעאל

aguda@yvc.ac.il
04-6423461
SMKBstudents

אגודת הסטודנטים מכללת בית ברל

agudabb@gmail.com
09-7476455
aguda-bb.co.il

אגודת הסטודנטים מכללת כנרת

aguda.kinneret@gmail.com
0775653607
kinneret.ac.il

אגודת הסטודנטים מכללת רופין

yor@rup.co.il
09-8983014
rup.co.il

אגודת הסטודנטים מכללת אוהלו

aguda.ohalo@gmail.com
04-6825033
aguda.ohalo

אגודת הסטודנטים מכללה טכנולוגית ב"ש

student.tcb@gmail.com
08-6462201
student.tcb

אגודת הסטודנטים המכללה להנדסה SCE

aguda@sce.ac.il
08-6475728
asce.co.il

אגודת הסטודנטים חמדת הדרום

maayn2@gmail.com
08-9945532
hemdat.ac.il

אגודת הסטודנטים מכללת גבעת וושינגטון
netanel231@walla.com washington.ac.il
אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית תל אביב יפו

aguda@mta.ac.il
03-6817011
aguda-mta.co.il

אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

aguda@studentop.org
09-7783348
studentop.org

אגודת הסטודנטים מכללה למוסיקה ירושלים

aguda@jamd.ac.il
02-6542156
jamd.ac.il

אגודת הסטודנטים מכללת אמונה

agodae@gmail.com
02-6733767
emuna.ac.il

אגודת הסטודנטים מכללת אורט רחובות

08-9355496/7
crehovot.ort

אגודת הסטודנטים המרכז אקדמי פרס

Yanivel03@gmail.com
08-9368747
pac.ac.il

אגודת הסטודנטים מכללת דוד ילין

Aguda@sdy.org.il
02-6558169
dyellin.ac.il

אגודת הסטודנטים המכללה אקדמית לחינוך אורות ישראל

moriayala0@gmail.com
03-9362172
orot.ac.il

אגודת הסטודנטים מכללת אחווה

achvaguda@achva.ac.il
08-8588094
achva.ac.il

אגודת הסטודנטים מכללת אפרתה

mizrahironli@gmail.com
052-8282400
emef.ac.il

אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית גליל מערבי

aguda@wgalil.ac.il
04-9558132
wgalil.ac.il

אגודת הסטודנטים מכללת שאנן

shaanan1aguda@gmail.com
04-8780000
shaanan.aguda

אגודת הסטודנטים המכללה להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי

office.jce@gmail.com
02-6588000
aguda.jce

אגודת הסטודנטים מכללת גורדון חיפה

04-8590118
gordon.aguda

אגודת הסטודנטים מכללת לוינסקי

aguda@levinsky.ac.il
03-6902455
aguda.levinsky

אגודת הסטודנטים מכללת אורט סינגאלובסקי

yor.singa@gmail.com
1-700-50-90-20
s.ort.org.il

אגודת הסטודנטים המרכז אקדמי כרמל

agudatcarmel@gmail.com
04-8575177
agudatcarmel

אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצו- חיפה

yor.wizo@gmail.com
04-8562501
wizodzn.ac.il

אגודת הסטודנטים מכללת הדסה ירושלים

aguda.hac@gmail.com
02-6291918
agudata

אגודת הסטודנטים - אורט הרמלין נתניה 
אגודת הסטודנטיות במרכז האקדמי לב- מכון טל
אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית למשפטים ולעסקים ברמת גן

aguda@rg-low.ac.il
03-6005577
laaguda.co.il