חדש בכנסת

stars_blue_left

חדש מהכנסת

stars_blue_right

   חדש מהכנסת 

politics

כחלק מפעילותנו בהתאחדות, מול גורמי הממשל והשלטון לשם קידום ציבור הסטודנטים, הסטודנטיות, הצעירים והצעירות בישראל, אנחנו לוקחים חלק בעשייה הפרלמנטרית בכנסת.

הצוות שלנו בכנסת משתתף בדיונים, נפגש עם חברי כנסת, מציע הצעות לסדר, לדיונים ושאילתות לשרים.

דוח מבקר המדינה- אתיופים