נציב/ת קבילות סטודנטים במוסד

חוק זכויות הסטודנט (תשס"ז-2007) קובע כי על כל מוסד לימודים למנות נציב/ת קבילות אשר אליו סטודנטים וסטודנטיות יוכלו להגיש תלונות במידה וזכויותיהם תפגענה או במידה והם יקבלו יחס לא ראוי מצד הסגל.

עם קבלת התלונות תערך בדיקה על ידי הנציב/ה והמלצתו/ה בענין התלונה תועבר לגורם המוסמך במוסד (הנציב/ה מחויב/ת לדווח מדי שנה לראש המוסד על פעילותו/ה).

שימו לב! גם מועמדים ומעמדות ללימודים רשאים להגיש תלונה לנציב/ת הקבילות.

אילו מוסדות מחויבים בחוק זה?

  1. מוסד להשכלה גבוהה שהוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה;
  2. מוסד להשכלה גבוהה שקיבל רישיון זמני מהמועצה להשכלה גבוהה;
  3. מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשייה המסחר והתעסוקה;
  4. מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;
  5. מכינה קדם אקדמית של מוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על ידי המל"ג או קיבלו רישיון זמני על ידי המ"לג; מכינה קדם אקדמית של מוסדות להכשר הנדסאים; מכינה קדם אקדמית של מוסד להכשרת עובדי הוראה;
  6. מוסד על תיכוני ללימודי אמנות או מסלול לימודים בתחומי אומנות במוסד על תיכוני לרבות: בית ספר לקולנוע, תאטרון, משחק, מחול, אמנות פלסטית, צילום או כתיבה יוצרת. בתנאי שלומדים בו מעל ל- 70 סטודנטים, מספר שנות הלימודים בו הן לפחות שלוש, מספר שעות הלימוד הכולל בכל שנות הלימודים הוא לפחות 1,680 ובכל יום לומדים בו לפחות ארבע שעות.

 

 >>> לפירוט נוסף היכנסו לאתר כל – זכות

 

>>> חזרה לזכויות