משמעת באקדמיה

חוק זכויות הסטודנט (תשס"ז-2007) מסדיר גם סוגיות הנוגעות לוועדות משמעת ועבירות משמעת של סטודנטים/ות.

הסוגיות אותן מסדיר החוק: קביעת ופרסום כללי המשמעת על ידי המוסד מינוי נציב/ת קבילות סטודנטיםהקמת ועדות משמעת וועדות ערעוריםנוכחות של הסטודנט/ית בוועדות הדנות בעניינו/הזכות טיעון לסטודנטים/יות ומועמדים/ות בוועדות המשמעת

אילו מוסדות מחויבים בחוק זה?

  1. מוסד להשכלה גבוהה שהוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה;
  2. מוסד להשכלה גבוהה שקיבל רישיון זמני מהמועצה להשכלה גבוהה;
  3. מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשייה המסחר והתעסוקה;
  4. מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;
  5. מכינה קדם אקדמית של מוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על ידי המל"ג או קיבלו רישיון זמני על ידי המ"לג; מכינה קדם אקדמית של מוסדות להכשר הנדסאים; מכינה קדם אקדמית של מוסד להכשרת עובדי הוראה;

מוסד על תיכוני ללימודי אמנות או מסלול לימודים בתחומי אומנות במוסד על תיכוני לרבות: בית ספר לקולנוע, תאטרון, משחק, מחול, אמנות פלסטית, צילום או כתיבה יוצרת. בתנאי שלומדים בו מעל ל- 70 סטודנטים, מספר שנות הלימודים בו הן לפחות שלוש, מספר שעות הלימוד הכולל בכל שנות הלימודים הוא לפחות 1,680 ובכל יום לומדים בו לפחות ארבע שעות.

>>> לפירוט נוסף בנושא חוק זכויות הסטודנט היכנסו לאתר כל- זכות

>>> חזרה לזכויות