stars_blue_left

משלחות וכנסים בארץ ובעולם

stars_blue_right

סמינר חורף בפולין

המרכזים ללימודי אירופה באוניברסיטת Jagiellonian שבפולין ובאוניברסיטת אוסלו שבנורבגיה מזמינים סטודנטים לתארים מתקדמים מרחבי העולם לסמינר חורף: Democracy, Expertise and Power, אשר יתקיים בקרקוב, פולין בין ה-07 ל-15 בפברואר.

תכנית MEPI Student Leaders

חושבים שאתם מנהיגי העתיד? סטודנטיות וסטודנטים בולטים בגילאי 20-24 מוזמנים להגיש מועמדות לתכנית MEPI Student Leaders של ממשלת ארה”ב.
התכנית כוללת שהייה של כחודש וחצי בארה”ב בקיץ הקרוב, ותכלול לימודים אקדמיים וסיור לימודי של שבוע. כל ההוצאות על חשבון ממשלת ארה”ב.

תכניות בינלאומיות בצרפת

הרשות הלאומית לחילופי נוער וצעירים מזמינה סטודנטיות וסטודנטים בגילאי 18-30 להצטרף ל-2 תכניות בינלאומיות בצרפת בקיץ 2015.

סמינר חורף בפולין

המרכזים ללימודי אירופה באוניברסיטת Jagiellonian שבפולין ובאוניברסיטת אוסלו שבנורבגיה מזמינים סטודנטים לתארים מתקדמים מרחבי העולם לסמינר חורף: Democracy, Expertise and Power, אשר יתקיים בקרקוב, פולין בין ה-07 ל-15 בפברואר.

תכנית MEPI Student Leaders

חושבים שאתם מנהיגי העתיד? סטודנטיות וסטודנטים בולטים בגילאי 20-24 מוזמנים להגיש מועמדות לתכנית MEPI Student Leaders של ממשלת ארה”ב.
התכנית כוללת שהייה של כחודש וחצי בארה”ב בקיץ הקרוב, ותכלול לימודים אקדמיים וסיור לימודי של שבוע. כל ההוצאות על חשבון ממשלת ארה”ב.

תכניות בינלאומיות בצרפת

הרשות הלאומית לחילופי נוער וצעירים מזמינה סטודנטיות וסטודנטים בגילאי 18-30 להצטרף ל-2 תכניות בינלאומיות בצרפת בקיץ 2015.