מניעת הטרדות מיניות באקדמיה

החוק למניעת הטרדה מינית (תשנ"ח-1998) מגדיר את ההתנהגויות הבאות כהטרדה מינית באקדמיה (ובמקום העבודה):

  1. סחיטת אדם/אישה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני
  2. מעשה מגונה
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם/אישה אשר הראה/תה למטריד כי אינו/ה מעוניין/ת בהתייחסויות האמורות*
  4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם/אישה, המתמקדות במיניותו/ה, כאשר אותו/ה אדם/אישה הראה/תה למטריד כי אינו/ה מעוניין/ת בהתייחסויות האמורות*
  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם/אישה ביחס למינו/ה או מיניותו/ה, לרבות נטייתו המינית.

*כאשר הצעות או התייחסויות אלו מופנות לסטודנט/ית במסגרת יחסי מרות מדובר בהטרדה מינית גם אם הסטודנט/ית לא הראה/תה למטריד כי אינו/ה מעוניין/ת בהצעות או בהתייחסויות האמורות.

בנוסף החוק אוסר על התנכלות כלפי סטודנט/ית.

>>> למידע על חובתם של המוסדות האקדמיים לפעול למניעת הטרדות מיניות

>>>פרטי הממונות והתקנונים בכל המוסדות האקדמיים

>>> למידע על הגשת תלונה בגין הטרדה מינית באקדמיה או במקום העבודה

>>> למידע על מאבקה של התאחדות הסטודנטים בתופעת ההטרדות המיניות אקדמיה

>>> לפירוט נוסף היכנסו לאתר כל-זכות

>>> חזרה לזכויות מניעת הטרדה מינית