מלגות

stars_left

מלגות של התאחדות הסטודנטים

 התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, באמצעות קרן איסתא ליינס ע”ש אלכסנדר גור אריה ז”ל, מפעילה מלגות על בסיס מעורבות חברתית בלבד, מלגות אלו אינן מוענקות על בסיס סוציו-אקונומי.

stars_right

מלגות של התאחדות הסטודנטים

 התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, באמצעות קרן איסתא ליינס ע”ש אלכסנדר גור אריה ז”ל, מפעילה מלגות על בסיס מעורבות חברתית בלבד, מלגות אלו אינן מוענקות על בסיס סוציו-אקונומי.

סטודנטים למען אזרחים ותיקים
סטודנטים למען אזרחים ותיתקים

מלגה על סך 5,000 ש"ח בתמורה ל-120 שעות פעילות.

תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד לשוויון חברתי המשלבת עשייה של סטודנטים ואזרחים ותיקים. בישראל ישנם כ­200,000 ניצולי שואה. רבים מהם אינם מוכרים לרשויות המדינה או לקרנות הסיוע ותפקידנו הוא להגיע אל כל הניצולים ולסייע בידם לממש את זכויותיהם. מטרת הפרויקט נחלקת לשני מישורים: האחד, סיוע בבירור זכויות ניצולי השואה המגיעות להם על­פי חוק ובמקרים רבים הם כלל לא מודעים לקיומן. במישור השני, איסוף סיפוריהם האישיים של הניצולים במטרה לשמר את הזיכרון ולעצב את תודעת החברה הישראלית. אופי הפעילות – לאחר ההכשרה, יקבל כל סטודנט רשימת ניצולים מהרכז האזורי ויחל בפעילותו עם הניצולים. הפעילות תיעשה בתיאום עם הניצול בהתאם לנוחיות הסטודנט.

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 2,500 ש"ח בתמורה ל- 60 שעות פעילות.

תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד לשוויון חברתי המשלבת עשייה של סטודנטים ואזרחים ותיקים. מטרת התכנית הינה העמקת הקשר בין צעירים לאזרחים ותיקים מתוך רצון לחזק את מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית. מטרת הפרויקט היא ליצור מערך חונכות לאזרחים ותיקים בדרך של מתן הרצאות לא פורמליות. את מערך החונכות יפעילו סטודנטים ממגוון הפקולטות השונות. אלו יעבירו הדרכה לציבור האזרחים ותיקים בתחומים הקשורים לתחום הלימודים שלהם, באם יתאפשר, ואם לא תהיה ההדרכה בתחומי האקטואליה. הפעילות תתקיים במרכזי יום לקשיש הפועלים משעות הבוקר ועד הצהריים, כאשר כל סטודנט ידריך קבוצה של ותיקים.

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 5,000 ש"ח בתמורה ל-120 שעות פעילות.

תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד לשוויון חברתי המשלבת עשייה של סטודנטים ואזרחים ותיקים. מטרת התכנית הינה העמקת הקשר בין צעירים לאזרחים ותיקים מתוך רצון לחזק את מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית. מטרת הפרויקט היא לצמצם את הפער הדיגיטלי באמצעות שיח בין­דורי לאפשר לכל אזרח ותיק נגישות לעולם המחשבים. את מערך החונכות יפעילו סטודנטים ממגוון הפקולטות השונות, אלו יעבירו הדרכה לציבור האזרחים ותיקים בתחום המחשבים. הפעילות תתקיים במרכזי יום לקשיש הפועלים משעות הבוקר ועד הצהריים, כאשר כל סטודנט ידריך קבוצה של ותיקים.

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 5,000 ש"ח בתמורה ל­120 שעות פעילות

תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד לשוויון חברתי המשלבת עשייה של סטודנטים ואזרחים ותיקים. מטרת התכנית הינה העמקת הקשר בין צעירים לאזרחים ותיקים מתוך רצון לחזק את מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית. מטרת פרויקט הינה הקמת קבוצת תאטרון קהילתי, המשלב בין סטודנטים מתחום אומנויות הבמה לבין אזרחים וותיקים. במסגרתו, מעלים המשתתפים חומרים אישיים הנוגעים לעולמם, מתנסים בתאטרון ובדינמיקה קבוצתית ולבסוף מעבדים את החומרים לכדי הצגה המועלית בפני הקהילה המקומית. הפעילות תתקיים במרכזי יום לקשיש הפועלים משעות הבוקר ועד הצהריים, כאשר כל סטודנט ידריך קבוצה של ותיקים.

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 5,000 ש"ח בתמורה ל-120 שעות פעילות.

תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד לשוויון חברתי המשלבת עשייה של סטודנטים ואזרחים ותיקים. מטרת התכנית הינה העמקת הקשר בין צעירים לאזרחים ותיקים מתוך רצון לחזק את מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית. מטרת הפרויקט הינה יצירת חיבור בין ציבור הסטודנטים לבין ציבור האזרחים הוותיקים דרך אומנות. התכנית מבוססת על מפגשים שבועיים בהם יעשירו סטודנטים מתחום האומנות, באמצעות כלים שרכשו בלימודיהם, את ציבור האזרחים הוותיקים במרכזי היום. הפעילות תתקיים במרכזי יום לקשיש הפועלים משעות הבוקר ועד הצהריים, כאשר כל סטודנט ידריך קבוצה של ותיקים.

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 5,000 ש"ח בתמורה ל-120 שעות פעילות.

תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והמשרד לשוויון חברתי המשלבת עשייה של סטודנטים ואזרחים ותיקים. מספר האזרחים הוותיקים בישראל גדל משנה לשנה, אך מעטות מסגרות הפעילות המוצעות להם ולעיתים גם מסגרות הפעילות לא מתאימות לכולם. מטרת הפרויקט היא להפיג את הבדידות, להעלות את הערך העצמי ואת תחושת המסוגלות העצמית של האזרח הוותיק, למנוע את הניתוק בין האזרח הוותיק לחברה ולשמור עליו כאדם פעיל התורם לחברה. הפרויקט המוצע מציע לאזרחים הוותיקים להתנדב בקהילתם בשלל מסגרות פעילות. הסטודנטים בפרויקט יצרו קשר עם עמותות וארגונים באזור וירכזו את הצרכים להתנדבות האזרחים הוותיקים, יבצעו שיבוץ של האזרחים הוותיקים במקומות ההתנדבות ויסייעו בקליטתם. כמו כן, הסטודנטים יהיו אחראים על הפקת חוגים ופעילויות במועדון מלבד ההתנדבות עצמה, וילוו את האזרחים הוותיקים בפעילותם לאורך השנה.

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 8,000 ש"ח בתמורה ל­120 שעות פעילות ומגורים אצל אזרח/ית ותיק/ה. כאן גרים הינו פרויקט מגורים חברתי וחדשני במסגרתו סטודנטים יתגוררו בבתיהם של אזרחים ותיקים. הסטודנטים שישתתפו בפרויקט יזכו במגורים חינם (מינימום שלושה לילות בשבוע) וכן במלגה על סך 8,000 ₪ בסוף שנה, הסטודנטים מחויבים לקיום 120 שעות של פעילות חברתית עם הוותיק איתו הם גרים במהלך השנה. בנוסף מדובר בפרויקט בעל משמעות ערכית המחבר בין הדור הצעיר לדור הותיקים. הפרויקט מהווה מענה לצרכים הבוערים ביותר בקרב שתי האוכלוסיות. מצד אחד לתופעת הבדידות הנפוצה בקרב אזרחים ותיקים החיים בגפם, ומצד שני למחירי הדיור הגבוהים איתם נאלצים להתמודד הסטודנטים, החיים ברובם בשכירות. הפרויקט הוקם בשיתוף פעולה של משרד הבינוי והשיכון, יחד עם המשרד לשוויון חברתי והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.

ההרשמה סגורה

icon_star
txt2
סטודנטים למען סטודנטים

תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל והאגודה למען הלהט"ב, הפועלת בגרעיני פעילות בקמפוסים.

ההרשמה סגורה

תכנית משותפת להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל וארגון מסד נכויות בג'וינט ישראל

ההרשמה סגורה

תכנית משותפת של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל בשיתוף הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

ההרשמה סגורה

icon_star
txt3
מלגות של התאחדות הסטודנטים בשיתוף פר''ח

מלגה על סך 6,500 ש"ח בתמורה ל-100 שעות פעילות.

סטודנטים דוברי השפה הערבית ברמת שפת אם, ישמשו כמורים לסטודנטים שאינם דוברי ערבית, אך לומדים מקצועות שירותיים כמו (רפואה, סיעוד, רוקחות, עבודה סוציאלית ועוד) אשר נדרשים במסגרת עבודתם למפגשים בין תרבותיים. הלימודים יערכו במתכונת סמסטריאלית בקבוצות קטנות (עד 5 סטודנטים לכל מורה), כאשר כל קורס יועבר ברמה שונה. בנוסף יתקיימו במהלך השנה סיורים וימי עיון בנושא.

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 6,500 ש"ח בתמורה ל-120 שעות פעילות.

מטרת הפרויקט היא העלאת המודעות בקרב סטודנטים לחשיבות של התנהלות פיננסית מושכלת ונבונה. לאפשר להם התמודדות אחראית עם סכום מצומצם  והקניית דפוסי התנהלות כלכליים המותאמים לצורכיהם. התכנית תפעל כפעילויות חינוכיות בקמפוסים, תועבר על ידי סטודנטים למען סטודנטים ובמרכזה יצירת אוריינות פיננסית בקרב המשתתפים ומודלים של התנהלות מיטבית בתוך המערכת הכלכלית-חברתית. בכל קמפוס יגויסו סטודנטים מנחים שיעבירו את תכנית הדרכה שתבנה על ידי גוף מקצועי. הדרכות אלו יהיו במתווה של קורסים קצרים, בהתאם לתכנית העבודה שתיבנה וכל סטודנט יעביר מספר קורסים.

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 6,500 ש"ח בתמורה ל-120 שעות פעילות.

במסגרת החונכות החונך יחנוך תלמיד בית-ספר (שאינו בעל קרבה משפחתית לחונך) וימלא בנאמנות ובשקידה ראויה את מכלול דרישות החונכות לרווחת החניך, לקידומו ולפיתוחו, כמידת האפשר. במהלך שנת החונכות על החונך לקיים שני מפגשים שבועיים עם החניך, בני שעתיים כ"א, ככל הניתן בימים ובשעות קבועים.

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 6,500 ש"ח בתמורה ל-100 שעות פעילות.

תכנית "בשביל הדיאלוג" היא תכנית בשיתוף התאחדות הסטודנטים ופר"ח במסגרתה סטודנטים יהודים וערבים הלומדים במוסדות המוכרים להשכלה הגבוהה פועלים בחטיבות ביניים יהודיות וערביות תוך העברת סדנאות. התכנית בנויה מרצף של מערכי שיעור הדנים בחוק, בזכויות, בגבולות והגבלות, בתקשורת ועוד. אנו רואים בתכנית אפשרות ליצור שיח מודע ומושכל בתוך בית הספר על תכנים שהתלמידים נחשפים אליהם מדי יום, בחדשות, ברשתות החברתיות ובינם לבין עצמם. לא פעם בני הנוער נחשפים לשיח תקשורתי החברתי אלים וכוחני, הרשתות החברתיות הינן מרחבים חופשיים להבעת דעות בהן מתפרסמות לעיתים תכופות דעות גזעניות ומפלות. התכנית מעודדת את התלמידים ללמוד לחשוב בצורה ביקורתית אשר מעלה את המודעות לשיח חברתי מווסת, כאשר נושא הגזענות והאפליה רלוונטי היום יותר מתמיד.

התפקיד כולל:

הנחיית קבוצות תלמידי חטיבות ביניים בנושאי מניעת אפליה ומאבק בגזענות ויצירת שיח פתוח.

הפעילות תתבצע בזוגות.

ההרשמה סגורה

icon_star
txt4
מלגות לפעילות ברשתות חברתיות

מלגה על סך 6,000 ש"ח בתמורה ל-192 שעות פעילות.

בשנים האחרונות, אנו עדים להתגברות גילויים אנטי-ישראלים, הפגנות והצהרות על החרמת ישראל, חלקם הארי בהשפעת ה-BDS. נוכח המציאות, בה האינטרנט הפך לכלי מרכזי להפצת תכנים אנטי-ישראלים ולאור מעורבותם של הסטודנטים בכלי מדיה זה, מתבקש כי סטודנטים ישראלים יהיו אלו אשר יובילו את המאבק בהפצת תכני BDS ברשת.

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מזמינה אתכם/ן לקחת חלק בתכנית למאבק ב BDS. במסגרת הפרויקט יפעלו הסטודנטים במדיה האינטרנטית במטרה לנטר ולפעול להסרתם של תכני BDS יחד עם מעקב ומחקר על הארגון ופעילותו.

במסגרת הקריטריונים לקבלת מלגה:

 1. סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר.
 2. אנגלית ברמה גבוהה (קריאה וכתיבה).
 3. יתרון לסטודנטים דוברי שפות זרות: ספרדית, הולנדית, פינית, דנית ונורווגית.

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 6,000 ש"ח בתמורה ל-192 שעות פעילות.

במסגרת המאמץ הלאומי המתמשך נוכח הסכם המעצמות עם איראן, שיאפשר למשטר האייתוללות במדינה להמשיך באין מפריע בקו האנטי-הישראלי מובהק, מימון והכשרת פעולות טרור כנגד מטרות יהודיות וישראליות ברחבי העולם והמשך הדיכוי והפרת זכויות האדם של מיעוטים ומתנגדים פוליטיים – אנו כסטודנטים ישראלים מאמינים שיש ביכולתנו להשפיע על המשך המאבק לשמירת הנושא האיראני על סדר היום העולמי.

 

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מזמינה אתכם לקחת חלק בפרויקט ייחודי בעל חשיבות לאומית להעלאת המודעות לנושא הפרת זכויות האדם באיראן. במסגרת הפרויקט יפעלו הסטודנטים ברשת האינטרנט על מנת להביא לידיעת מעצבי דעת קהל והציבור הכללי את הנעשה באיראן במגוון שפות, על-ידי עריכה ויצירת תוכן מקורי, הפקת קמפיינים ויראליים ועוד.

 

במסגרת הקריטריונים לקבלת מלגה:

 1. סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר.
 2. אנגלית ברמה שפת אם.
 3. סטודנטים בעלי היכרות מוכחת בניו-מדיה, כריית מידע, יצירת תוכן ושיווק ברשת.
 4. יתרון לדוברי שפות זרות.

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 6,000 ש"ח בתמורה ל-192 שעות פעילות.

נוכח המציאות, בה האינטרנט הפך לכלי מרכזי להפצת האנטישמיות ולאור מעורבותם של הסטודנטים בכלי מדיה זה, מתבקש כי סטודנטים ישראלים יהיו אלו אשר יובילו את המאבק באתרי האיבה באינטרנט.

התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מזמינה אתכם לקחת חלק בתכנית למאבק באנטישמיות. במסגרת הפרויקט יפעלו הסטודנטים ברשתות החברתיות על מנת למפות את אתרי האינטרנט האנטישמיים ולפעול על מנת להסיר תכנים אלו מהרשת תוך הפרכת המידע השגוי המקיף את המדיה.

 

במסגרת הקריטריונים לקבלת מלגה:

 1. סטודנטים הלומדים במוסד אקדמי מוכר.
 2. אנגלית ברמה שפת אם.
 3. סטודנטים בעלי היכרות מוכחת בניו-מדיה, כריית מידע, יצירת תוכן ושיווק ברשת.
 4. יתרון לדוברי שפות זרות.

ההרשמה סגורה

icon_star
מלגות לפעילות עם תלמידים ובני נוער
פעילות עם ילדים ובני נוער

מלגה על סך 6,000 ש"ח בתמורה ל-120 שעות פעילות.

תכנית משותפת להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ולפדרציית ניו יורק ששמה דגש על המאבק בגזענות בבתי הספר בעיר ירושלים על מנת את דור המחר. בישראל קיים מערך חוקים רחב נגד אפליה על רקע גזע, דת, אמונות פוליטיות, וכנגד גזענות והסתה לגזענות, הן מצד הממשל והן מצד פרטים וגופים אחרים. ממשלת ישראל וקבוצות וארגונים שונים בישראל נאבקים בגזענות אך עם זאת, כמו בכל העולם, גם בישראל ישנם גילויי גזענות, החל מהתבטאויות גזעניות ועד למקרים אלימים של פגיעה ברכוש ובנפש. אירועים אלו משקפים את המתחים הקיימים בחברה הישראלית.

 

פרויקט LETS מבקש להפחית את המתחים הקיימים בתוך החברה השסועה בישראל תוך חיזוק ערכים דמוקרטים ורב תרבותיים. במהלך הפרויקט יפגשו הסטודנטים עם תלמידי בית ספר לסדרת שיעורים בנושא גזענות בחברה הישראלית, במטרה לפתח חשיבה ביקורתית בנושא ואף יהוו מודל לחיקוי עבור התלמידים, יגביר את תחושת המסוגלות בקרבם ויניע אותם להצלחה אישית.
ההרשמה סגורה

מלגה על סך 2,000 ש"ח בתמורה ל-60 שעות פעילות.

הסטודנטיות תשתתפנה בתוכנית העשרה הכוללת תכני מנהיגות, יישוב סכסוכים, דיאלוג ישראלי-פלסטיני, וכן התנסות בהדרכה וליווי קבוצות ילדות במסגרת פרויקט חינוך לשלום באמצעות כדורגל. הסטודנטיות יפעלו ביישובים הבאים: באר שבע, שדרות, ראשון לציון, מבשרת ציון, ירושלים ובית שמש. ההשתתפות בפרויקט מותנית במעבר ראיון אישי, מתוך המועמדות תבחר סטודנטית לתפקיד של רכזת הפרויקט (עבור מלגה של 90 שעות).

ההרשמה סגורה

מלגה על סך 2,500 ש"ח בתמורה ל-60 שעות פעילות.

"מרכז פרס לשלום", בשיתוף התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, מזמין סטודנטים/יות לקחת חלק בתכנית מנהיגות באמצעות ספורט בשיתוף הקרנותLaureus  ו- USAID. הסטודנטים/יות שישתתפו בפרויקט ייהנו מתכנית העשרה הכוללת תכני מנהיגות, יישוב סכסוכים, דיאלוג יהודי- ערבי, ישראלי-פלסטיני, וכן התנסות בהדרכה וליווי קבוצות ילדים/ות במסגרת פרויקט חינוך לשלום באמצעות כדורגל

הפרויקט יתקיים בין החודשים ינואר – דצמבר 2016, ללא חודשי הקיץ. חלקה הראשון של התוכנית יוקדש להיכרות, דיאלוג והכשרה. בחלקה השני, הסטודנטים והסטודנטיות יתכננו ויוציאו לפועל פרויקט חינוך לשלום באמצעות ספורט בבתי ספר ברחבי הארץ. התוכנית תאפשר למשתתפיה להכיר אלו את אלו ולעסוק בתחומי תוכן של דו- קיום ומעורבות חברתית, תיאורטית ומעשית כאחד. כך יקבלו את הכלים להתחזק כשגרירים ושגרירות של שינוי חברתי ושוויון.

במסגרת הקריטריונים לקבלת מלגה:

 1. סטודנטים/יות לתואר ראשון/ שני, אשר צפויים לסיים את לימודיהם לא לפני ינואר 2017.
 2. ניסיון בהדרכה או השתתפות בפרויקטים חינוכיים. ניסיון מתחום הספורט- יתרון.
 3. ניסיון בהדרכה או השתתפות בפרויקטים של חיים משותפים- יתרון.
 4. יכולת עבודה בצוות.
 5. השתתפות בכלל הסדנאות ותוכניות העשרה.

ההרשמה סגורה

icon_star
txt6
פרויקטים נוספים

מלגה על סך 5,000 ש"ח בתמורה ל-100 שעות פעילות.

מלגה המשותפת לארגון הליונס והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל לסטודנטים למדעי הטבע, שהינה תכנית לסיוע חברתי ולימודי למגוון אוכלוסיות רחב, עם דגש על סיוע לעבודה עם אנשים בעלי לקויות ראייה ועיוורים. המשתתפים בתכנית ישובצו לפי צורכי השטח במסגרות שונות:

 1. מועדוני ליונס: המועדונים פזורים בערים ברחבי הארץ. הפעילות משתנה בהתאם לאופי המועדון. קיימים מועדונים בהם נדרשת פעילות העשרתית (חוגים ויצירה) עם ילדים, מועדוני יום לניצולי שואה, מועדון לעיוור, מועדוניות אחה”צ לסיוע לימודי לבני נוער ועוד.
 2. פעילות במסגרת עמותת על”ה: סיוע לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורים. הפעילות היא לרוב פרטנית עם אוכלוסייה בכל הגילאים (ילדים, סטודנטים ואזרחים ותיקים) וכוללת עזרה לימודית, ליווי לחוגים והעשרה, וליווי חברתי כללי.

 

* בעת ההרשמה ניתן לסמן מהי הפעילות אליה תרצו להשתייך, אך השיבוץ נעשה בעיקר על פי הצורך של העמותה.
ההרשמה סגורה

מלגה על סך 3,000 ש"ח בתמורה לפעילות בחודשים יוני-אוקטובר.

"קטיף ישראלי" הנו מיזם המשותף למשרד החקלאות ופיתוח הכפר והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, המשלב בין הצורך של הסטודנטים בעבודה בקיץ, לבין הצורך של החקלאי בידיים עובדות בעונה הבוערת של הקטיף, ומעניק לסטודנט הזדמנות להשתתף בתכנית המשלבת עבודה לצד לימודי ציונות, יהדות, חקלאות וחברה. תכנית "קטיף ישראלי" מספקת מענה הן לצרכי החקלאים והן לצרכי הסטודנטים. עבור החקלאים מספקת התכנית כוח עבודה מחויב ואיכותי ואילו עבור הסטודנטים מספקת התכנית מסגרת המאפשרת להתפרנס במקביל לחוויה ערכית. כ-300 מלגות יוענקו לסטודנטים על סך 3,000 ₪ על פעילות בחודשים יוני-אוקטובר

להרשמה הקליקו כאן

icon_star