סקרים וניירות עמדה

icon_4icon_6icon_5icon_3

מאגר המחקר של מחלקת המחקר והמדיניות בהתאחדות הסטודנטים מכיל למעלה מ-50 מחקרים וניירות עמדה בנושאים:

השכלה גבוהה בישראל ובעולם

רווחה

פעילות ומעורבות חברתית

לאינדקס ניירות עמדה לחץ כאן

סקרים

 אגודות הסטודנטים 

חוברת זו מכילה השוואת נתונים שהתקבלו מאגודות סטודנטים ברחבי הארץ במגוון נושאים, בהם: נהלי הרשמה וקבלה למוסד, מחירי קפטריות, שירותי מעונות, התאמות לסטודנטים עם לקויות למידה, נגישות לסטודנטים עם נכויות ועוד.

דו”ח השוואת הנתונים (תש”ע)

קובץ ריכוז הנתונים (Excel)(תש”ע)

דו”ח השוואת הנתונים (תשע”א)

קובץ ריכוז הנתונים (Excel)(תשע”א)

דו”ח השוואת הנתונים (תשע”ב)

קובץ ריכוז הנתונים (Excel) (תשע”ב)

דו”ח השוואת הנתונים (תשע”ד)

קובץ ריכוז הנתונים (Excel) (תשע”ד)

דו״ח השוואת הנתונים (תשע״ה)

קובץ ריכוז הנתונים (Excel) (תשע״ה)

דו״ח השוואת הנתונים (תשע״ו)

קובץ ריכוז הנתונים (Excel) (תשע״ו)

icon_star סקר הסטודנט icon_star 

סקר הנערך על ידי מכון "מאגר מוחות" עבור התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית. מטרת הסקר היא לבחון היבטים הקשורים לתחומי הרווחה, האקדמיה, התעסוקה ועמדות בנושאים שונים, בקרב הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

דו”ח 2009

דו”ח 2011

דו”ח 2012

דו”ח 2013

דו”ח 2014

דו”ח 2015