כרטיסי סטודנט

חוק זכויות הסטודנט (תשס"ז-2007) קובע כי כל סטודנט וסטודנטית זכאים לתעודת סטודנט שתשמש לזיהויים ולמימוש זכויותיהם על פי חוק זכויות הסטודנט.

על הנפקת תעודת הסטודנט אחראי המוסד או אגודת הסטודנטים מטעם המוסד.

שימו לב! סטודנט/ית זכאי/ת לתעודת סטודנט גם אם אינו/ה חבר/ה באגודת הסטודנטים. במוסדות בהם האגודה היא שאחראית על הנפקת התעודה היא מחויבת להנפיק כרטיסים גם למי שאינו/ה חבר/ת אגודה.

אילו מוסדות מחויבים בחוק זה?

  1. מוסד להשכלה גבוהה שהוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה;
  2. מוסד להשכלה גבוהה שקיבל רישיון זמני מהמועצה להשכלה גבוהה;
  3. מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשייה המסחר והתעסוקה;
  4. מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;
  5. מכינה קדם אקדמית של מוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על ידי המל"ג או קיבלו רישיון זמני על ידי המ"לג; מכינה קדם אקדמית של מוסדות להכשר הנדסאים; מכינה קדם אקדמית של מוסד להכשרת עובדי הוראה;
  6. מוסד על תיכוני ללימודי אמנות או מסלול לימודים בתחומי אומנות במוסד על תיכוני לרבות: בית ספר לקולנוע, תאטרון, משחק, מחול, אמנות פלסטית, צילום או כתיבה יוצרת. בתנאי שלומדים בו מעל ל- 70 סטודנטים, מספר שנות הלימודים בו הן לפחות שלוש, מספר שעות הלימוד הכולל בכל שנות הלימודים הוא לפחות 1,680 ובכל יום לומדים בו לפחות ארבע שעות.

>>> לפירוט נוסף בנושא חוק זכויות הסטודנט היכנסו לאתר כל- זכות

>>> חזרה לזכויות