הטבות ממשלתיות

הטבות מיסוי וביטוח לאומי

icon_court      icon_money      icon_pig      icon_folder      icon_phon

סטודנטיות וסטודנטים מחויבים בתשלום

דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

.

דמי הביטוח הלאומי ודמי הביטוח בריאות החודשיים אותם נדרשים לשלם
סטודנטים וסטודנטיות: 124 ש"ח סה"כ (נכון לדצמבר 2015)

דרכי תשלום:

 

   icon_1  פנקס מקדמות                                       icon_3  הוראת קבע בבנק

 

         icon_2  כרטיס אשראי                                       icon_4   הסדר חוב בהמחאות  

לתשלום דרך אתר ביטוח לאומי

לפירוט נוסף היכנסו לאתר ביטוח לאומי

סטודנטיות וסטודנטים מחויבים בתשלום

דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

 

 

דמי הביטוח הלאומי ודמי הביטוח בריאות החודשיים אותם נדרשים לשלם סטודנטים וסטודנטיות: 124 ש"ח סה"כ (נכון לדצמבר 2015)

לתשלום דרך אתר ביטוח לאומי

לפירוט נוסף היכנסו לאתר ביטוח לאומי

דרכי תשלום:

הנחות לסטודנטים בארנונה

מי זכאי להנחה?

 • סטודנט, כולל תלמיד מכינה, שאינו עובד.
 • סטודנט, כולל תלמיד מכינה, עובד, בהתאם לגובה הכנסתו החודשית (ברוטו) הממוצעת בשנה:

עד 2,653 ש"ח – ההנחה עד גובה 80%.

בין 2,654 ש"ח ל- 3,050 ש"ח – ההנחה עד גובה 60%.

בין 3,051 ש"ח ל- 3,448 ש"ח – ההנחה עד גובה 40%.

איך מקבלים את ההנחה?

יש לפנות, באופן עצמאי או באמצעות אגודת הסטודנטים (במוסדות שבהם האגודה מציעה שירות כזה), לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית, שבתחומה מתגורר הסטודנט, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.

טפסים שיש לצרף?

 1. אישור לימודים חתום לסמסטר הרלוונטי.
 2. מערכת שעות לסמסטר הרלוונטי.
 3. צילום חוזה שכירות (חתום על ידי כל הצדדים לחוזה).
 4. צילום תעודת זהות.
 5. סטודנט הגר עם שותפים (כולל בן/ת זוג) נדרש להציג הוכחות על הכנסות השותפים בחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת. במקרה שבו יש מספר שותפים, ההנחה שתינתן תחשב באופן יחסי (בהתאם לאחוז ההחזקה בנכס).
 6. שומה ממס הכנסה, במידה והסטודנט עבד כעצמאי באותם חודשים.
 7. תלושי משכורת של החודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת, במידה והסטודנט עבד כשכיר באותם חודשים.

כדאי שתדעו

בקשה להנחה בארנונה ניתן להגיש בין החודשים ינואר עד פברואר בלבד.

ההנחה מוענקת במקרים שבהם חשבון הארנונה הוא על שם הסטודנט.

יש לברר את עצם הזכאות להנחה ואת גובה ההנחה ותנאיה מול הרשות המקומית.

העירייה אינה מוסמכת לשנות תעריפים או להעניק הנחות ללא אישור משרד הפנים.

הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

מי זכאי להנחה?

 • סטודנט, כולל תלמיד מכינה, שאינו עובד.
 • סטודנט, כולל תלמיד מכינה, עובד, בהתאם לגובה הכנסתו החודשית (ברוטו) הממוצעת בשנה:

עד 2,653 ש"ח – ההנחה עד גובה 80%.

בין 2,654 ש"ח ל- 3,050 ש"ח – ההנחה עד גובה 60%.

בין 3,051 ש"ח ל- 3,448 ש"ח – ההנחה עד גובה 40%.

איך מקבלים את ההנחה?

יש לפנות, באופן עצמאי או באמצעות אגודת הסטודנטים (במוסדות שבהם האגודה מציעה שירות כזה), לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית, שבתחומה מתגורר הסטודנט, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.

טפסים שיש לצרף?

 1. אישור לימודים חתום לסמסטר הרלוונטי.
 2. מערכת שעות לסמסטר הרלוונטי.
 3. צילום חוזה שכירות (חתום על ידי כל הצדדים לחוזה).
 4. צילום תעודת זהות.
 5. סטודנט הגר עם שותפים (כולל בן/ת זוג) נדרש להציג הוכחות על הכנסות השותפים בחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת. במקרה שבו יש מספר שותפים, ההנחה שתינתן תחשב באופן יחסי (בהתאם לאחוז ההחזקה בנכס).
 6. שומה ממס הכנסה, במידה והסטודנט עבד כעצמאי באותם חודשים.
 7. תלושי משכורת של החודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה החולפת, במידה והסטודנט עבד כשכיר באותם חודשים.

כדאי שתדעו

בקשה להנחה בארנונה ניתן להגיש בין החודשים ינואר עד פברואר בלבד.

ההנחה מוענקת במקרים שבהם חשבון הארנונה הוא על שם הסטודנט.

יש לברר את עצם הזכאות להנחה ואת גובה ההנחה ותנאיה מול הרשות המקומית.

העירייה אינה מוסמכת לשנות תעריפים או להעניק הנחות ללא אישור משרד הפנים.

הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

הנחות לסטודנטיות וסטודנטים הורים

במעונות היום של משרד הכלכלה (תמ”ת)

בזכות פעילות מטה מאומצת של התאחדות הסטודנטים בישראל בשנים האחרונות הורחבו תנאי הזכאות של סטודנטיות וסטודנטים הורים. הרחבת תנאי הזכאות תקל על סטודנטיות/ים אלה לשלב בין חיי המשפחה לבין הכשרתם המקצועית והאקדמית.
 • סטודנטיות וסטודנטים הורים זכאים (בכפוף למשכורתם) לתמיכה של משרד הכלכלה במימון מעונות יום.
 • התמיכה תקפה למעונות ומשפחתונים להם המשרד העניק “סמל מעון” או סמל משפחתון.
שימו לב! הקריטריונים לזכאות מתעדכנים מדי שנה ועל כן עלולים להיות בהם שינויים. תוכלו לצפות בשינויים באתר של אגף מעונות יום במשרד הכלכלה.
לפירוט נוסף היכנסו לאתר כל-זכות

הנחות לסטודנטיות וסטודנטים הורים

במעונות היום של משרד הכלכלה (תמ”ת)

בזכות פעילות מטה מאומצת של התאחדות הסטודנטים בישראל בשנים האחרונות הורחבו תנאי הזכאות של סטודנטיות וסטודנטים הורים. הרחבת תנאי הזכאות תקל על סטודנטיות/ים אלה לשלב בין חיי המשפחה לבין הכשרתם המקצועית והאקדמית.
 • סטודנטיות וסטודנטים הורים זכאים (בכפוף למשכורתם) לתמיכה של משרד הכלכלה במימון מעונות יום.
 • התמיכה תקפה למעונות ומשפחתונים להם המשרד העניק “סמל מעון” או סמל משפחתון.
שימו לב! הקריטריונים לזכאות מתעדכנים מדי שנה ועל כן עלולים להיות בהם שינויים. תוכלו לצפות בשינויים באתר של אגף מעונות יום במשרד הכלכלה.
לפירוט נוסף היכנסו לאתר כל-זכות