שקיפות ומנהל תקין

כלל המסמכים בעמוד זה הועלו לאתר האינטרנט של התאחדות הסטודנטים בישראל כחלק ממדיניות השקיפות של ההתאחדות, ואין לעשות במסמכים הללו כל שימוש שהוא למעט צפייה בהם.

התאחדות הסטודנטים בישראל (ע”ר) הינה עמותה רשומה שמספרה 580150100. שקיפות ומנהל תקין הם דרך חיים עבורנו. אנו מאמינים כי הדרך של כל ארגון לשפר את פעילותו עוברת דרך חשיפת כל המידע הרלוונטי לעיני הציבור לשם קבלת ביקורת.

התאחדות הסטודנטים בישראל (ע”ר) הינה עמותה רשומה שמספרה 580150100. שקיפות ומנהל תקין הם דרך חיים עבורנו. אנו מאמינים כי הדרך של כל ארגון לשפר את פעילותו עוברת דרך חשיפת כל המידע הרלוונטי לעיני הציבור לשם קבלת ביקורת.

כלל המסמכים בעמוד זה הועלו לאתר האינטרנט של התאחדות הסטודנטים בישראל כחלק ממדיניות השקיפות של ההתאחדות, ואין לעשות במסמכים הללו כל שימוש שהוא למעט צפייה בהם.

פרוטוקולים – נשיאות ההתאחדות

stars_left

תכנית עבודה ותקציב

stars_right

פנייה למבקר ההתאחדות

 

התאחדות הסטודנטים בישראל מאמינה שהדרך להשתפר עוברת דרך מנהל תקין ושקיפות. כחלק מהשקפה זו, אנחנו מעודדים פניות אל מבקר ההתאחדות, שהוסמך על ידי נשיאות התאחדות הסטודנטים בישראל לערוך ביקורת פנים ארגונית ולפרסם דוחות ביקורת.

 

hands

לפניה אל מבקר התאחדות:

[email protected]

פנייה למבקר ההתאחדות

 

התאחדות הסטודנטים בישראל מאמינה שהדרך להשתפר עוברת דרך מנהל תקין ושקיפות. כחלק מהשקפה זו, אנחנו מעודדים פניות אל מבקר ההתאחדות, שהוסמך על ידי נשיאות התאחדות הסטודנטים בישראל לערוך ביקורת פנים ארגונית ולפרסם דוחות ביקורת.

 

תמונה יד

לפניה אל מבקר התאחדות:

[email protected]