timeline_pre_loader

1934

הקמת ההתאחדות תחת השם "התאחדות הסטודנטים העברים בארץ ישראל"

TEUDAT STUDENT

1948

משתנה שמו של הארגון ל"התאחדות הסטודנטים בישראל"

Israel_Students_Association_header

1950

מתקיים כינוסה הראשון של ההתאחדות.

1956

הקמת איסת״א-ארגון הסטודנטים לתיור אקדמי

1963

מתקיים יום הסטודנט הארצי הראשון.

1968

ההתאחדות מקימה את מוסד ההרצאות ״אוניברסיטה לעם״

Screen Shot 2016-03-02 at 8.11.09 AM

1971

השבתת הלימודים לאות הזדהות עם יהודי ארצות ערב

Screen Shot 2016-03-02 at 8.08.57 AM

1995

ההתאחדות מוכרת כמוסד ללא כוונות רווח ועמותה שמיקומה בתל אביב

התאחדות

2002

Screen Shot 2016-03-02 at 8.05.46 AM

אישה ראשונה נבחרת ליו״ר ההתאחדות

2006

ההתאחדות מוכרת כחברה מלאה בארגון הסטודנטים האירופי

2006

המאבק נגד ועדת שוחט והעלאת שכר הלימוד

2007

הכנסת מאשרת את חוק זכויות הסטודנט

Screen Shot 2016-03-02 at 8.03.47 AM

2009

ארגון הסטודנטים בישראל מתמזג עם התאחדות הסטודנטים, ובכך ההתאחדות הופכת לארגון גג המייצג את כל הסטודנטים בישראל

2010

ההתאחדות נרתמת לרפורמה בהשכלה הגבוהה

Screen Shot 2016-03-02 at 8.01.57 AM

2010

לראשונה בישראל כנס התאחדות הסטודנטים האירופית

2010

פרסום דו״ח בנושא הטרדות מיניות

Screen Shot 2016-03-02 at 8.00.24 AM

2011

המחאה החברתית

Screen Shot 2016-03-02 at 7.59.23 AM

2012

קידום זכויות סטודנטים משרתי מילואים

Screen Shot 2016-03-02 at 7.58.07 AM

2012

המאבק לשיוויון בנטל

2012

מוקמת קהילת הסטודנטים בלוד

RELOD

2015

ההתאחדות משנה את שמה באופן רשמי להתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

logo1 (1)