החזון שלנו

stars_left

חזון התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

stars_right

חזון התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

ייצוג כלל הסטודנטים בישראל

מנהיגות העתיד

התנהלות ציבורית שקופה

איגוד כל אגודות הסטודנטים

ייצוג כלל הסטודנטים בישראל

מנהיגות העתיד

התנהלות ציבורית שקופה

איגוד כל אגודות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים בישראל תייצג נאמנה את כלל הסטודנטים בישראל ותעצים את מעמד הסטודנט הישראלי. התאחדות הסטודנטים בישראל תהא קשובה וזמינה לציבור הסטודנטים באופן תמידי ובלתי אמצעי.

icon_1

התאחדות הסטודנטים בישראל תעצב את מנהיגות העתיד ותשפיע על סדר היום הציבורי במדינה בכל התחומים ובתחום החינוך וההשכלה הגבוהה בפרט, כל זאת, מתוך נקודת המבט הייחודית לה. התאחדות הסטודנטים בישראל תיזום ותוביל מיזמים חברתיים לקידום הפריפריה החברתית ולהגברת הערבות החברתית בישראל. התאחדות הסטודנטים בישראל תפעל למימוש ולהעצמת יוזמות הסטודנטים, תעודדם להיות מעורים, פעילים ומובילים בחברה, מתוך שאיפה להשפיע על עתיד מדינת ישראל והחברה האנושית.

icon_2

התאחדות הסטודנטים בישראל תהווה דוגמה ומופת להתנהלות ציבורית: תתנהל באופן דמוקרטי תוך שקיפות מלאה, ראיה מערכתית כוללת והקפדה יתרה על כללי המנהל התקין.

icon_3

התאחדות הסטודנטים בישראל תשאף לאגד ולהעצים את כלל אגודות הסטודנטים בישראל, במטרה שאלו ייטלו חלק בהובלתה ובניהולה. התאחדות הסטודנטים בישראל תפעל להידוק הקשר עם ארגוני סטודנטים וארגוני צעירים, קהילות וארגונים בארץ ובחו”ל.

icon_4
icon_1

התאחדות הסטודנטים בישראל תייצג נאמנה את כלל הסטודנטים בישראל ותעצים את מעמד הסטודנט הישראלי. התאחדות הסטודנטיםבישראל תהא קשובה וזמינה לציבור הסטודנטים באופן תמידי ובלתי אמצעי.

icon_2

התאחדות הסטודנטים בישראל תעצב את מנהיגות העתיד ותשפיע על סדר היום הציבורי במדינה בכל התחומים ובתחום החינוך וההשכלה הגבוהה בפרט, כל זאת, מתוך נקודת המבט הייחודית לה. התאחדות הסטודנטים בישראל תיזום ותוביל מיזמים חברתיים לקידום הפריפריה החברתית ולהגברת הערבות החברתית בישראל. התאחדות הסטודנטים בישראל תפעל למימוש ולהעצמת יוזמות הסטודנטים, תעודדם להיות מעורים, פעילים ומובילים בחברה, מתוך שאיפה להשפיע על עתיד מדינת ישראל והחברה האנושית.

icon_3

התאחדות הסטודנטים בישראל תהווה דוגמה ומופת להתנהלות ציבורית: תתנהל באופן דמוקרטי תוך שקיפות מלאה, ראיה מערכתית כוללת והקפדה יתרה על כללי המנהל התקין.

icon_4

התאחדות הסטודנטים בישראל תשאף לאגד ולהעצים את כלל אגודות הסטודנטים בישראל, במטרה שאלו ייטלו חלק בהובלתה ובניהולה. התאחדות הסטודנטים בישראל תפעל להידוק הקשר עם ארגוני סטודנטים וארגוני צעירים, קהילות וארגונים בארץ ובחו”ל.