החזון שלנו

חזון התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

חזון התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

ייצוג כלל הסטודנטים בישראל

מנהיגות העתיד

התנהלות ציבורית שקופה

איגוד כל אגודות הסטודנטים

ייצוג כלל הסטודנטים בישראל

מנהיגות העתיד

התנהלות ציבורית שקופה

איגוד כל אגודות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים בישראל תייצג נאמנה את כלל הסטודנטים בישראל ותעצים את מעמד הסטודנט הישראלי. התאחדות הסטודנטים בישראל תהא קשובה וזמינה לציבור הסטודנטים באופן תמידי ובלתי אמצעי.

התאחדות הסטודנטים בישראל תעצב את מנהיגות העתיד ותשפיע על סדר היום הציבורי במדינה בכל התחומים ובתחום החינוך וההשכלה הגבוהה בפרט, כל זאת, מתוך נקודת המבט הייחודית לה. התאחדות הסטודנטים בישראל תיזום ותוביל מיזמים חברתיים לקידום הפריפריה החברתית ולהגברת הערבות החברתית בישראל. התאחדות הסטודנטים בישראל תפעל למימוש ולהעצמת יוזמות הסטודנטים, תעודדם להיות מעורים, פעילים ומובילים בחברה, מתוך שאיפה להשפיע על עתיד מדינת ישראל והחברה האנושית.

התאחדות הסטודנטים בישראל תהווה דוגמה ומופת להתנהלות ציבורית: תתנהל באופן דמוקרטי תוך שקיפות מלאה, ראיה מערכתית כוללת והקפדה יתרה על כללי המנהל התקין.

התאחדות הסטודנטים בישראל תשאף לאגד ולהעצים את כלל אגודות הסטודנטים בישראל, במטרה שאלו ייטלו חלק בהובלתה ובניהולה. התאחדות הסטודנטים בישראל תפעל להידוק הקשר עם ארגוני סטודנטים וארגוני צעירים, קהילות וארגונים בארץ ובחו”ל.

התאחדות הסטודנטים בישראל תייצג נאמנה את כלל הסטודנטים בישראל ותעצים את מעמד הסטודנט הישראלי. התאחדות הסטודנטיםבישראל תהא קשובה וזמינה לציבור הסטודנטים באופן תמידי ובלתי אמצעי.

התאחדות הסטודנטים בישראל תעצב את מנהיגות העתיד ותשפיע על סדר היום הציבורי במדינה בכל התחומים ובתחום החינוך וההשכלה הגבוהה בפרט, כל זאת, מתוך נקודת המבט הייחודית לה. התאחדות הסטודנטים בישראל תיזום ותוביל מיזמים חברתיים לקידום הפריפריה החברתית ולהגברת הערבות החברתית בישראל. התאחדות הסטודנטים בישראל תפעל למימוש ולהעצמת יוזמות הסטודנטים, תעודדם להיות מעורים, פעילים ומובילים בחברה, מתוך שאיפה להשפיע על עתיד מדינת ישראל והחברה האנושית.

התאחדות הסטודנטים בישראל תהווה דוגמה ומופת להתנהלות ציבורית: תתנהל באופן דמוקרטי תוך שקיפות מלאה, ראיה מערכתית כוללת והקפדה יתרה על כללי המנהל התקין.

התאחדות הסטודנטים בישראל תשאף לאגד ולהעצים את כלל אגודות הסטודנטים בישראל, במטרה שאלו ייטלו חלק בהובלתה ובניהולה. התאחדות הסטודנטים בישראל תפעל להידוק הקשר עם ארגוני סטודנטים וארגוני צעירים, קהילות וארגונים בארץ ובחו”ל.