דברי יו``ר וסיו``ר ההתאחדות

דברי יו``ר וסיו``ר ההתאחדות

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

לאחרונה נבחרנו שנינו, לעמוד בראש התאחדות הסטודנטים בישראל – ארגון הגג של 64 אגודות ושל כ-300,000 סטודנטים ברחבי הארץ. בחרנו להתמודד על התפקיד הזה מתוך אמונה בתפקיד המשמעותי שיש לציבור הסטודנטים ברחבי העולם בכלל ובישראל בפרט, ולהשפעתו על החברה בה אנו חיים ועתידה. מתוך תפיסת עולם זו נבנה החזון אותו אנו מבקשים לקדם, בשותפות עם נציגי האגודות במוסדות האקדמיים ברחבי הארץ, עם הסטודנטים ועם צוות עובדי ההתאחדות הארצית. חזון זה משקף, בתמצית, הן את החובות שאנו מאמינים שיש לציבור הסטודנטים בישראל כלפי כלל החברה והן את זכויותיו של ציבור זה, שאנו מאמינים שיש לשמר ולהרחיב מתוך הכרה בתרומתו לחברה הישראלית. כמי שנמנים על ומייצגים את ציבור הסטודנטים בישראל, אנו שמחים לשתף אתכם כאן בתפיסה שתנחה אותנו בתפקידנו, שמפורטת בנקודות להלן. אין לנו ספק שבעבודה משותפת עם ולמען הסטודנטים בישראל נוכל לקדם את כל האמור כאן ואף יותר.

שלכם,

רם וגלעד.

שלושת העקרונות המנחים שלנו הם:

אקטיביות: פעילות יזומה של ההתאחדות כארגון גג, הן מול האגודות והן מול תהליכים ארציים, במטרה לייצג טוב יותר את ציבור הסטודנטים בישראל. ההתאחדות לא תסתפק בתגובות להתרחשויות, ולנו כנציגי הסטודנטים יש מחויבות להניע תהליכים לטובת ציבור זה.

פועלים למען האגודות: אנו מבינים שהאגודות במוסדות הלימוד השונים הן מי שנדרשות לתת שירות יומיומי לציבור הסטודנטים בישראל. לכן, יש לנו תפקיד משמעותי לסייע להן לעשות זאת בצורה הטובה ביותר, אם בהכשרה, אם במתן כלים שיאפשרו לשפר שירות זה ואם בסיוע לקידום מהלכים ויוזמות באגודות השונות.

מנהיגות משתפת: אנו אמנם סטודנטים בעצמנו, אך אין די בכך. כדי לייצג את ציבור הסטודנטים בצורה המיטבית עלינו להיות "עם יד על הדופק": קשובים לרעיונות וביקורת שעולה מהשטח ומוכנים להגיב ולהתאים את עצמנו אליהם.

אנו מאמינים שלסטודנט הישראלי מאפיינים ייחודיים שיש לשמר ולפתח. הסטודנט האידאלי, לתפיסתנו, הוא כזה שיודע להפיק את המיטב מתקופת לימודיו, אדם סקרן, ביקורתי ויצירתי ואזרח פעיל ומעורב בחברה. אנו מאמינים שעלינו להביא לכך שמערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תשים דגש על שימור ופיתוח מאפיינים אלה. כדי לעשות זאת הגדרנו את חמשת עמודי התווך של התאחדות הסטודנטים, שהם:

1. השכלה 2020: תכנית רב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, שנועדה לקדם מטרות כמו: התמקדות במתן כלים פרקטיים, ולא רק העברת ידע; אימוץ של שיטות הוראה חדשניות; הבנת וטיוב הממשק בין העולם האקדמי לשוק התעסוקה בישראל; הנגשת המערכת לאוכלוסיות שלא קיבלו ייצוג מספיק במסגרתה; קידום אזרחות פעילה של סטודנטים; הנעת תהליכים לצמצום תופעת הנשירה הרווחת במערכת; ומתן דגש רב יותר למכללות הטכנולוגיות בישראל.

2. חיזוק אגודות הסטודנטים – מתן כלים בתחום המשפטי, הארגוני והפיננסי שיאפשרו תפקוד מיטבי של האגודות, במטרה לתת לסטודנט את השירות הטוב ביותר.

3. עיסוק בתחומי ליבה של החיים הסטודנטיאליים: למשל הדיור, יוקר המחייה והתחבורה הציבורית – הן בקידום פתרונות מול מקבלי ההחלטות והן ביוזמות חדשניות שיפותחו וייושמו על-ידי ההתאחדות עצמה.

4. הסטודנטים ככוח כלכלי משמעותי: לרוב, הסטודנט הממוצע אינו מי שהפרוטה מצויה בכיסו, אך כציבור מדובר ככוח כלכלי משמעותי. יש לנצל כוח זה במטרה להקל על המעמסות הכלכליות איתם אנו מתמודדים כיום.

5. אחריות חברתית: לסטודנט יש מחויבות עמוקה לחברה בה הוא חי, לרבות בשל תפקידה המסורתי של האקדמיה ובשל מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. אנו מאמינים שעלינו לקדם את מימושה של אחריות זו, הן בתפיסת העולם המנחה את ההתאחדות והן בפעילות היומיומית של ציבור הסטודנטים כפרטים.