logo1-2

logo1-1

התאחדות הסטודנטים בישראל הינה ארגון הגג של 64 אגודות סטודנטים בישראל ומייצגת כ-300,000 סטודנטים וסטודנטיות הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ. ההתאחדות הוקמה בשנת 1934 במטרה לשמור על מעמד הסטודנטים בישראל ולקדם את זכויותיהם בכל תחומי החיים

ista

   מחקרים וניירות עמדה   

 

ניירות עמדה
icon2 (1)
סקרים

   מחקרים וניירות עמדה   

 

icon2 (1)
ניירות עמדה 1
סקרים
סקר הסטודנט בערבית